Under de senaste åren har Måns Jenningers minnesfond uppmärksammat flera skolor (se vilka under rubriken Minnesfonden) som arbetar med liknande koncept för trygghet och sammanhang som är en förutsättning för elevernas och lärarnas arbetsro och trygga utveckling. Deras erfarenheter tillsammans med skolans styrdokument och tillgänglig forskning kan sammanfattas som minnesfondens manifest för hur våra skolor kan lyckas:

  • ´Att skolan grundar sitt arbete på att bygga goda och trygga relationer mellan samtliga som i skolan har sin arbetsplats. Att bli sedd och lyssnad på är grunden till ömsesidig respekt.
  • ´Att en närvarande elevhälsa är navet i skolans arbete. Det skapar trygghet för både elever och personal att det finns en självklar struktur att vända sig för omedelbart stöd och direkt lots vidare i samhället.
  • ´Att eleverna är delaktiga i valet av arbetssätt och trygghetsarbete.
  • ´Att ett omsorgsfullt främjande och förebyggande arbete gör risk- och friskbedömningar, både av arbetsmiljön och för individer.
  • ´Att vårdnadshavare deltar i trygghetsarbetet.
  • ´Att personalen möter arbetsplatsen med samsyn och tydlighet.
  • ´Att skolan organiserar personalledd rastverksamhet för elevernas fysiska aktivitet och relationsbygge.