Som tonåring kämpar man mycket med sig själv och sina relationer. Det är ju då man ska lämna barndomen med all sin trygghet och hitta sin framtid som stark, egen person. Det kan vara en svår tid när man släpper gamla relationer och söker nya. Men vi vuxna måste finnas där trots allt. Här en lista på hur vi kan se, upptäcka och förstå när de behöver vår hjälp, men kanske mest känner oss avvisade. De sista kräver ett omedelbart ingripande om de uppträder.

Tecken som kan tydas som ungdomsdepression:

´Anmärkningsvärt yttre beteende, aggressiv, fientlig hållning

´Användning av alkohol och/eller andra droger

´Plötsligt passivt beteende

´Ändrade matvanor/ viktökning eller viktminskning

´Ändrade sovvanor, att man sover mer eller mindre än vanligt

´Uttryck för rädsla att bli övergiven

´Personlighetsförändringar

´Häftiga lynneskast

´Överdriven impulsivitet

´Sämre studieresultat, skolk

´Koncentrationssvårigheter

´Förlust av eller brist på vänner

´Förlust av en viktig person eller sak i barnets liv

´Känsla av hopplöshet

´Fixering vid tankar på döden, uttryck för dödslängtan

´Tecken på att man vill skriva sitt testamente