Jiang Millington är funktionshinder-aktivist, författare och fristående kolumnist. ”Få saker gör så ont i hjärtat som barn som utsätts för mobbning. Barn som tappar livsglädjen och tilltron till världen. Barn som drivs in i djupa depressioner och som inte ser någon annan utväg än döden. Som förälder till barn med de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna (npf) autism och ADHD delar jag liknande erfaren-heter som tusentals andra npf-föräldrar: barn som går från att erövra världen till att bli skuggor av sig själva. Barn som fullständigt bryts ned av en oförstående och fördomsfull omgivning. Idag mår mina barn bra. Den obligatoriska skolan är över och de tvingas inte längre lägga misslyckande på misslyckande. (Foto Magnus Aronson).

Mats Strandberg. “Det var i högstadiet det började för mig. En lunchrast kan kännas som en hel evighet när du inte har någon att vara med. En skolkorridor är oändlig när du är rädd för alla du måste gå förbi. Men det allra värsta är att alla de viskande rösterna, alla glåporden, till slut inte ens behövs. De blir en del av dig. Du ser dig själv utifrån och kritiserar allt du gör, skäms över allt du säger, hur du rör dig, den du ÄR. Men sanningen är att ingen, absolut ingen, förtjänar att bli mobbad.”

Mats Strandberg är författare och har bl a skrivit världssuccéer som Cirkeln, Färjan, Slutet och barnböckerna om Monstret Frank. De sistnämnda handlar om att inte passa in, och att hitta sin flock på oväntade ställen.

Sirkka Persson: ”Systematiskt, genomtänkt och kontinuerligt arbete. Relationer är A och O. På alla nivåer.”  Med de orden beskriver Sirkka Persson sitt 18åriga arbete som rektor på Kringlaskolan i Södertälje. Med strukturerat trygghetsarbete, bl a två veckors förebyggande varje läsår, når 74-98 % av eleverna gymnasiebehörighet. Det i ett av Sveriges mest mångkulturella områden Ronna och Geneta. -För mig är barn, och hur de mår, som har varit viktigast för mig. Ju bättre man mår desto lättare har man att lära sig saker. Så tänkte jag då, och så tänker jag fortfarande säger Sirkka, som numera utvecklar skolor med föreläsningar, utbildningar och handledning med sitt företag EduCo.nu. Foto: Alexander Lindahl 

Elin Ek:Jag stödjer Måns Jenningers minnesfond för att ett nyfiket, pladdrigt och begåvat barn aldrig någonsin igen ska förminskas och kallas besserwisser av sin lärare. Skolan ska skapa trygga platser för alla barn oavsett vem de är. Jag tror att många av mina kollegor var som Måns när de var barn. Finurliga ungar som fick möjlighet att använda sina personligheter och kanske udda intressen till att bli fantastiska kreatörer.”   Elin Ek är författare, producent och programledare i radio och TV. För de flesta är Elin känd som karaktären ”Grynet”  som lärde de flesta att ”inte ta någon skit”. Hon är aktuell med den fjärde boken om Athena, en 12-åring med hybris och pratsjuka som ger läsaren känslan att ingenting är omöjligt.

Bo Hejlskov Elvén är svensk, dansk och europeisk leg. psykolog, föreläsare, författare och handledare. Författare till tiotals böcker översatta till flera språk. Kanske mest känd för en bred allmänhet för sina populära föreläsningar om ”hantering av problemskapande beteende utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt”. Han riktar sig främst till anhöriga och personal som jobbar med NPF funktionshinder, utvecklingsstörning, demens, psykiatriska störningar, kriminellt beteende eller missbruk. https://hejlskov.se/kontakt/

Eija Hetekivi: Jag stödjer Måns Jenningers minnesfond för att den lyfter fram ”de som i handling har visat att alla i skolan har rätt till trygghet och gemenskap”. Eija, den prisbelönade författaren, dramatikern och läraren mm har gett ut romanerna Ingenbarnsland, Miira och nu senast De unga vi dödar. I böckerna om Miira är barn aktörer och skolan en spelplats. Med ett starkt och nyskapande språk berättar hon om hur en förbryllande vuxenvärld inte tycks veta något om barns villkor och ändå ställer obegripliga krav. Foto: Jerker Andersson

Morgan Alling, den mångsysslande skådespelaren som alltid värnar om barnens rätt till trygga liv. Välkänd från otaliga film- och teaterroller, TV-roller och framträdanden. I den stora TV-produktionen Morgans Mission 2017 undersökta han hur kränkningar och mobbning uppkommer och kan åtgärdas i en skola. Här är han vid utdelningen av Minnesfonden till Visättraskolan i Huddinge 2019.

Karolina Hoff: -Jag vet vad ”utfryst” betyder. Det var jag under hela min skoltid. Det började nog med min allergi. Skolan tyckte jag var konstig och besvärlig, i stället för att hjälpa mig. Och det blev OK att håna och mobba mig öppet. Till BEO sa skolan att de hade gjort allting rätt. Jag har bytt skola, skickats till kuratorn, diskuterats öppet i klassen, som om det var mig det var fel på. Någon utbildning fick jag aldrig, tvingades sluta gymnasiet också. Vi kan vara starka, vi kan vara svaga, vi kan vara ledsna och vi kan vara sårade men alla har rätt att bli accepterade. Men min självkänsla tog dom inte. Och jag är till exempel en jäkel på att göra dansvideo: 
https://www.youtube.com/watch?v=HfCHFDjQruM

Gustav Fridolin, lärare, tidigare språkrör (MP), riksdagsledamot och skolminister: ”Skolan ska vara trygghet, frihet och framtid för alla barn. Mobbning förstör just det. Och det finns bra och verkningsfulla metoder för att motverka mobbning, men det handlar om långsiktigt enträget arbete. Just sådant som Måns Jenningers minnesfond lyfter fram.”

Frida Boisen -Jag stödjer Måns Jenningers minnesfond för att den lyfter fram ”de som i handling har visat att alla i skolan har rätt till trygghet och gemenskap”.
För en bred allmänhet kanske Frida Boisen är mest känd som programledare och engagerad uppsökare av hatiska nättroll i TV3:s ”Trolljägarna”. Men bakom den rollen finns en gedigen  flerfaldigt prisbelönt karriär som journalist, chefredaktör, kolumnist, skribent, föreläsare och företagare. Också som författare. Nu aktuell med två böcker om det allra svåraste i livet, att drabbas av en anhörigs självmord, och att dessutom bli anklagad och få skulden för det i ”Berätta aldrig det här”.

Johan Hallberg och Gun-Marie Persson, rektorer på Malmaskolan i Kolsva. -År efter år har vi alla, eller nästan alla, gymnasiebehöriga 9:or. Det beror på att vi aldrig ger oss. Inte heller tummar vi på kunskapskraven. Men vi fokuserar arbetet kring vår ständigt närvarande Elevhälsa, som ger lärarna stöd i sitt arbete. Med Elevhälsans specialister ventilerar de vilka olika stöd deras elever behöver för att lyckas i skolan.    Långvarig frånvaro, diagnoser, mobbning, sociala bekymmer och psykisk ohälsa finns på varje arbetsplats och skola. Skillnaden är på vilket sätt man upptäcker problem, bearbetar och ofta också lyckas lösa dem.

Agneta Björck. Få vet så mycket som Agneta om var det finns hjälp till psykisk och fysisk hälsa. På Björckhälsan i Linköping är hon engagerad handledare, föreläsare och utbildare. Arbetar med samverkan, personalhandledning, lågaffektivt bemötande, samsjuklighet, HAP, ACT, återhämtning, arbetsmiljö, hållbart yrkesliv, missbruk/beroende, bemötande, stress, mm mm.  Agneta är också projektledare på SMART Psykiatri för att där driva kurser, kompetensutveckling och utbildningar.

Sten Tolgfors: ”Mobbning är det kanske största folkhälsoproblemet bland barn och unga. Mycket mer kan göras för att skapa trygghet och motverka mobbning. Arbetet måste utgå från den forskning som finns och kombineras med sådant engagemang som Måns Jenningers Minnesfond både visar och skapar.”  Sten Tolgfors (M), tidigare försvars- och utrikeshandelsminister, nu landshövding i Västra Götalands län har med åtskilliga motioner och interpellationer i riksdagen ställt krav på skolan att använda evidensbaserade åtgärdsprogram, att stå på den drabbades sida och att skolplikt också innebär en skyldighet för skolan att skapa en trygg skolmiljö.Foto Henrik Sundbom.

Elenor Bengtsson: -I tio år mobbades jag i skolan. De tog mina kläder i duschen och släppte in killarna. Band fast mig vid en lyktstolpe. Var fanns de vuxna? De sa att jag skulle tuffa till mig, säga ifrån.  Redan på mellanstadiet ville jag inte leva längre. Min tröst var mina föräldrar och min häst. Det vände, när jag, 30 år, fick berätta i TV4. Jag vågade tala inför andra, startade min fb-grupp ”Mobbning på arbetsplats och skola samt näthat”. Har studerat psykisk ohälsa, omvårdnad, KBT och ACT. Nu hjälper jag andra, jobbar i skolor, faktiskt också mina gamla skolor. Det har varit tufft, men de som följt mig har gjort det möjligt.

Glenn Örnberg: ”Mobbningen började redan dom första veckorna på högstadiet, Självförtroendet sjönk som en sten. Dom gömde läroböckerna, skrattade åt mig, jag fick skulden för sånt jag inte gjort, lögnerna, flinen, dvs dom dagar jag inte kunde fly, skolka eller va sjuk. Jag vandrade som 13-14 åring i dödens gränsland. Jag var en av dom som ville ta sitt liv. Såren har läkt men ärren finns kvar och dom sätter spår i ens liv varje dag.” Foto Carina Örnberg

Tareq Taylor, stjärnkocken som i tidningsartiklar, radio och TV berättat om hur han mobbades i sju år i skolan. Det berättade han också när han skapade han en unik ”Malmaburgare” till Malmaskolan i Kolsva, 2020 års mottagare av minnesfonden. ( Foto: tareqtaylor.com https://www.vastmanland.tv/index.php/vara-program/790-mans-jenninger-stipendium

Lotta Halvardsson Ekdahl ”För mig är det självklart att stödja Måns Jenningers Minnesfond. Alla barn är unika och berikar världen med sitt eget sätt att vara. Ingen ska behöva dölja vem den är. Inget barn ska behöva bli kränkt eller vara rädd. Det är vuxnas ansvar att skapa en miljö där barnen kan må bra. Skolan ska vara en trygg plats där barn kan få växa och utvecklas i sin egen takt, på sitt eget vis. Det är så vi bygger ett starkt samhälle.” Lotta är projektledare för skolkonceptet Preventos. Hon drivs av att inspirera människor och älskar att se dem växa. Med en bakgrund som utbildningsansvarig hos Suicide Zero, skolkurator och personal på Minds självmords-linje har hon stor erfarenhet av att stötta människor som har det svårt. Lotta föreläser om psykisk hälsa och livshantering och driver också inspirationssidan Le Liv på Facebook.

Maria Wiman är läraren och författaren som arbetar med metoden Värdeskapande lärande. Det engagerar eleverna i samhällsfrågor, integrerar flera skolämnen där eleverna lär sig kommunicera med sitt språk, intervjuteknik och källkritik, med debattartiklar, information och insamlingar. Eleverna arbetar med att t ex skriva och läsa upp egna noveller för yngre barn och pensionärer, kampanja för utrotningshotade hajar och miljövänligare användning av textilier. Som kolumnist och författare är Maria en stark röst för vikten av relationsbygge med eleverna och för skolans arbetsmiljö.
Supermamsen är en pseudonym för en lärare som själv har barn med särskilda behov! -Jag stödjer fonden för att mobbning är något av det viktigaste och mest komplexa vi har på skolor att arbeta med och motverka. Den som arbetar på en skola och säger att mobbning inte förekommer på hens arbetsplats ljuger eller blundar. Tyvärr. Den som är mobbad vågar ofta inte berätta så det är viktigt att lyssna så man inte missar chansen att hjälpa. Vi kanske bara får en chans. Vi pedagoger får inte blunda, vi måste se och agera!” Supermamsen är pedagog, driver bloggen www.supermamsen.com och är författare till boken ”Supermamsen – om livet som pedagog och förälder till barn med särskilda behov” (Kikkuli förlag, 2020)

Dennis Lukjanovic: Jag har upplevt mobbning i alla dess faser och skepnader. I förskolan i ett litet samhälle blev jag som ensamt invandrarbarn kallad apa, svartskalle och neger. Det fortsatte genom hela låg-, mellan- och högstadiet. En otroligt god vän till min familj lyckades stoppa det efter ett långt samtal med skolans rektor. Nu är jag, 37 år, kriminalvårdare på anstalten i Hällby, med den högsta säkerhetsklassen. Det är en självklarhet att säga ifrån och markera mot mobbning, både bland vuxna och barn!”

Håkan Hellström, välkänd för de flesta för hans sånger fyllda av känsla och empati. För dessa och hans unika scennärvaro kan han som få, (ens någon?) fylla fyra Ulleviscener i rad. Men mindre känt är hans också privata engagemang mot orättvisor och mobbning. 2006 tillägnade Håkan spontant minnet av Måns Jenninger sin skiva Nåt gammalt, Nåt nytt, Nåt lånat, Nåt blått. Här tillsammans med några ur publiken på teatern i Lerum vid minnesstunden och stipendiet samma år. Foto: Johannes Isaksson