Man kan ju sällan se utanpå att en människa är deprimerad. Speciellt ungdomsdepressioner liknar vanligt tonårsbeteende. Men när man misstänker att någon lider av det som kallas klinisk depression, dvs har haft minst fem av följande symptom oavbrutet under en tvåveckorsperiod, är det viktigt att ta det på allvar och söka hjälp.

Tecken på sk klinisk depression:

  • är nedstämd eller ledsen
  • har tappat intresset för flertalet aktiviteter
  • kan inte glädjas
  • har störd sömn
  • har förlorat eller fått ökad aptit alternativt minskat eller ökat kraftigt i vikt
  • känner sig extremt trött
  • har minskad förmåga att tänka, koncentrera sig och fatta beslut
  • sköter vardagssysslor långsamt och trögt eller är rastlös/kan inte sitta still
  • känner sig värdelös och hyser obefogade skuldkänslor

Uppgifter från föreningen Balans. Se länk nedan

http://www.foreningenbalans.se/