2021 var det fortfarande pandemi med skarpa restriktioner för hur många som fick samlas etc. Vi löste det med att några ur personalen på Kringlaskolan/Inovitaskolan i Södertälje samlades och spelade in denna film, där de berättar om sitt strukturerade arbete.

Ljud och annat tekniskt lämnar mycket att önska, men personalens beskrivning av sitt arbete är mycket intressant, för hur man trots tuffa förutsättningar i ett utsatt upptagningsområde genom åren lyckats med sitt trygghetsarbete. Det som sticker ut här är det omfattande främjande och förebyggande arbetet.

På länk deltar också bl a Fredrik Malmberg, generaldirektör för SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Skolans tidigare rektor Sirkka Persson, som ledde skolan i 20 år, deltar också. Hennes bok om arbetet med sina elever med problem rekommenderas!

https://www.adlibris.com/se/bok/fran-hemmasittare-till-atervandare-vagar-till-skolnarvaro-9789188149633