Minnesstunden 2006

I ett arrangemang av Måns klasskamrater hölls minnesstunden i Dergårdsteatern i Lerum den 25 april 2006.

Stipendium och diplom tilldelades eleverna Ylva Fahlén, Jenny Nyberg, (Lekstorpskolan), Emmeli Moberg och Madeleine Finck (Rydsbergsskolan). Lärarna Susanne Lagergren och Ann-Christine Eriksson (Lekstorpskolan) fick också diplom och stipendium.

Håkan Hellström, här efter minnesstunden, delade ut stipendier ur Måns Minnesfond.
Foto: Johannes Isaksson

Lars Arrhenius, nyutnämnd som första Barn och Elevombudet, intervjuades på scenen om sitt kommande uppdrag av Elin Ek, mer känd som Grynet och hennes mantra ”Ta ingen skit!”

Minnesstunden 2007

Den 25 april 2007 hölls minnesstunden kl 18:30 i matsalen i Lerums Gymnasium.

Stipendiet ur Måns Jenningers minnesfond 2007 delades ut av Ingela Thalén, som är ordförande i BRIS, barnens rätt i samhället.

Jan Beskow, professor i kognitiv terapi, sedan många år verksam i Västsvenska nätverket för suicidprevention och författare till flera böcker i ämnet berättade om sin forskning under rubriken ”Självmord Som Olyckshändelse”.

Måns minnesstipendium gick i år till:

Hjällsnäs föräldraförening ”för att ha tagit initiativ till organiserad och engagerad föräldranärvaro i skolan”,

Alléskolans elevråd ”för att ha tagit initiativ till att förebygga utanförskap och kränkande behandling”,

Elevhälsan vid Lerums gymnasium ”för att ni dagligen är synliga och tillgängliga för elever och personal”

Minnesstunden 2008

Måns minnesstund och utdelning av stipendium ur Måns Jenningers minnesfond ägde rum den 25 april 2008 kl 18 Dergårdsteatern, Lerum

Maria Fransson får sitt stipendium signerat av Håkan Hellström.

Johanna Jeppås, Olweusinstruktör, och Lotta Granath, samtalsledare från Sollentuna kommun berättade om hur skolan där med mycket stora framgångar sedan tre år arbetar med Olweus-metoden för en mobbningsfri skola. Alla vuxna i skolan är utbildade och engagerade i arbetet för den trygga arbetsmiljö som skol- och arbetsmiljölagen ålägger skolan att upprätthålla. Alla, elever, lärare och annan personal, skolledare och föräldrar, är mycket nöjda.

Håkan Hellström och Någorlunda Mogna Män spelade ”13 i april” av Rikard Wolff och Mikael Wiehe, ´”Ikaros” av Björn Afzelius och ”Flyg lilla fjäril flyg” och ”Går vidare” av Håkan Hellström. På Måns egen begäran visades videon ”Hold On” med Good Charlotte, inspelad till förmån för SPES systerorganisationer i USA.

Mia Franzén, mamma, jurist, fd riksdagsman, fd mobbat barn och aktiv i arbetet för att förhindra självmord talade kort om att vi alla måste hjälpas åt med psykisk livräddning, inte minst i kampen mot kränkningar och mobbning i skolan under våra känsligaste år.

Maria Fransson, elev i klass 8 i grundskolan i Stenkullen, fick årets stipendium ur Måns Minnesfond ur Håkan Hellströms hand. Hon läste själv den dikt som återges här på sidan.

Minnesstunden 2009

Patrik Johansson får ett av årets Månsstipendier. Foto: Christina Lundin
Prisas som goda förebilder

Införd 2009-04-23 Lerums tidning
En alldeles extra mycket engagerad lärare och äldre elever som är goda förebilder för de yngre.
Årets Månsstipendier går till Patrik Johansson på Stenkulan och Torpskolans kamratstödjare.

Fyra år har gått sedan 14-årige Måns Jenninger tog sitt liv efter år av mobbning.

På hans dödsdag den 25 april delas nu för fjärde gången ut stipendier ur hans minnesfond till någon eller några som aktivt arbetar mot mobbning och kränkningar.

Minnesfonden förvaltas av Rädda Barnen i Lerum, som också är med och utser stipendiaterna.

– Väldigt hedrande och en bekräftelse på att det arbete jag lägger ner uppskattas, säger Patrik Johansson.

Han jobbar som lärare i engelska och franska på högstadiet på Stenkulan.

– Han är omtyckt av alla och en person som eleverna tycker om och litar på, säger Stenkulans kurator Lena Martinsson, som nominerade Patrik.

Hon berättar att Patrik Johansson tillhör skolans trygghetsgrupp, men att han också tillbringar mycket av sin lediga tid tillsammans med eleverna.

– Han är nära och mycket engagerad i elevhälsoarbetet på gräsrotsnivå.
– Han rör sig ute bland eleverna på rasterna, erbjuder frivillig läxhjälp och jobbar ideellt på fritidsgården på kvällarna.

Lena Martinsson påpekar också att Patrik är tydlig i att sätta gränser och att han genom att vara öppen om sin egen homosexualitet också motverkar fördomar.

Patrik Johansson själv säger att han älskar sitt jobb med ungdomarna och att han känner det alldeles extra viktigt eftersom han vet hur det känns att själv vara utsatt och mobbad.

Det andra stipendiet ur Måns minnesfond får delas av en grupp elever på hans gamla skola.

– Kamratstödjarna på Torpskolan gör ett jättefint och viktigt arbete på vår skola, säger Boel Marteleur, specialpedagog på Aspenässkolan.
Utbildar de yngre

Sedan ett par år tillbaka kommer de stora kamratstödjarna från Torpskolan för att utbilda de yngre på Aspenässkolan.

– De är goda förebilder och motiverar och inspirerar våra yngre elever att själva fungera som kamratstödjare på vår skola, säger Boel Marteleur.

Bland annat har Torpskolans kamratstödjare framfört så kallade dilemmaspel för de yngre barn, som fått diskutera hur de skulle hantera olika situationer.

– Våra egna elever har sedan framfört egna dilemmaspel för de våra allra yngsta elever i F-1:an, berättar Boel Marteleur.

Hon berättar också att kamratstödjarna från Torpskola varje år kommer till Aspenässkolan för att träffa alla femteklassare.

– De berättar om hur det är att gå på Torpskolan och eleverna får ställa sina egna frågor inför skolstarten. Frågor som vi vuxna inte skulle kunna svara på.

– Att barn får hjälpa varandra genererar i så väldigt mycket positivt, tycker Boel Marteleur.
På lördag eftermiddag får kamratstödjarna och Patrik Johansson vara på plats i gymnasiets matsal.

Då delas nämligen stipendierna ut. Det hela sker på ett offentligt möte med flera programpunkter.
Bland annat blir det ett föredrag om mobbning av av läraren Eva Larsson, som precis skrivit en bok om detta.
Christina Lundin
christina.lundin@lerumstidning.com

Minnesstunden 2010

Tar ställning mot mobbade
2010-04-29: Det var debatten som följde efter Måns tragiska död, som gjorde att Sverige fick ett Barn- och elevombud. Det förklarade Lars Arrhenius, som för andra gången rest från Stockholm för att vara med vid utdelningen av stipendier ur Måns minnesfond. 18-åriga Linnea Andersson och 15-årige Simon Petersson blev årets stipendiater.

Lars Arrhenius säger att han är övertygad om att mobbning går att stoppa. Men att detta kräver ett systematiskt arbete i skolorna. Och att de vuxna lyssnar på de utsatta eleverna och tror på dem.

Om just detta att som offer bli trodd och inte själv skuldbelagd handlade en stor del av samtalet mellan Barn- och elevombudsmannen Lars Arrhenius och journalisten och debattören Katarina Wennstam.

Båda hade rest till Lerum för att vara med vid den årliga stipendieutdelningen till minne av Måns Jenninger, som tog sitt liv för fem år sedan, bara 14 år gammal.

– Skolans fokus är i första hand på resultat, i andra hand på att skapa trygga miljöer, konstaterade Lars Arrhenius och påpekade att lagen faktiskt är mycket tydlig i elevers rätt till en trygg skoldag.

– När jag började mitt jobb för fyra år sedan var vi tre, fyra personer som tog hand om alla frågor och anmälningar. I dag är vi tolv och ska snart utöka ytterligare.

Förra året tog han emot 600 anmälningar. Första kvartalet i år har han redan tagit emot 250.

– Det tolkar jag som en ökad medvetenhet hos elever och deras föräldrar att kunna ställa krav på skolan.

– Nio av tio skolor vi granskar lever inte upp till lagens krav.

Trots det tunga besöket fanns det dock inga representanter för skolan eller Lerums kommun på plats i publiken.

Lars Arrhenius, Katarina Wennstam och skådespelaren Rickard Wolff betonade dock alla att det kändes både självklart och viktigt att närvara och visa på hur angelägen frågan om att motverka kränkningar och mobbning är.

– De tidiga tonåren var de värsta i mitt liv. Så djävligt blir det aldrig mer igen, förklarade Rickard Wolff innan han sjöng sin egen sång om att vara 13 år.

Att det är tufft att gå på högstadiet skriver årets båda Måns-stipendiater under på.

18-åriga Linnea Andersson var klasskamrat till Måns och fick själv lida för att hon ställde upp på hans sida, mot mobbarna.

– Det blev inte bättre förrän jag började på gymnasiet, säger hon.

Det som hände Måns har dock för alltid präglat henne och gjort att hon på olika sätt engagerat sig i kampen mot mobbning – både som kamratstödjare i andra sammanhang.

– Det är en stor ära att få det här stipendiet, förklarade hon.

Simon Petersson håller med. Det var hans lärare, och förra årets Måns-stipendiat, Patrik Johansson, som nominerat honom för sitt orädda och engagerade sätt att ställa upp för andra.

– För mig är det självklart att ingripa när jag ser något som inte är bra. Men jag går inte runt och tänker att nu ska kämpa mot mobbning, säger Simon Petersson och tillägger:
– Det är nog mer så att jag försöker göra så att alla får vara med, än att jag går emellan i ett bråk.

Fast det har hänt det också medger han. Simon tror dock att en viktig ingrediens i att han vågar ingripa är att han går på en liten skola och känner alla.

Nu går han i åttan och ju äldre man blir ju lättare är det att säga ifrån.

– Jag blev jätteförvånad över att få det här priset. Men det är klart att nu känns ännu viktigare att jobba för detta.

Minnesstunden 2011

Förra årets Månsstipendiater Linnea Andersson och Simon Petersson delade ut årets pris i Tingshuset. Berghultsskolans rektor, elever, lärare och föräldrar fick alla var sitt diplom.

Prisade för arbete mot mobbning

NYHETER: 45 000 elever är mobbade. Bästa sättet att minska mobbning är att systematiskt arbeta för allas trivsel och trygghet och låta alla på skolan delta i detta arbete. Det slog undervisningsrådet Annika Hjelm fast när årets Månsstipendium skulle delas ut.

Värdig vinnare var Berghultsskolan, som jobbar precis så. Annika Hjelm var inbjuden för att berätta om den kartläggning av skolornas arbete mot mobbning som Skolverket genomfört under tre år. 9 skolor och 8 antimobbningsprogram studerades. En av skolorna som granskades var Berghultsskolan, som inte har anammat något program utan hittat sin egen modell. En ”modell” som visade sig leda till lägst mobbning. Framgångsfaktorn är skolans motto  ”alla gör”.

Enligt Annika Hjelm är detta det mest avgörande – att inte bara en liten grupp jobbar med frågan, utan att all personal och alla elever, men också föräldrarna involveras i arbetet.

Ett lyckat arbete måste enligt Annika Hjelm vila på tre ben: Främjande arbete, där man tillsammans skapar trivsel, trygghet och gemenskap. Förebyggande arbete, där man kartlägger risker och gör något åt dem. Och åtgärdande insatser, när något händer.

– Enstaka insatser har ingen verkan alls. Det måste vara ett systematiskt arbete som ständigt pågår, påpekade hon.

Som exempel på förebyggande arbete tog hon skolan som med elevernas hjälp kartlagt alla otrygga platser på skolgården och som alltid har två schemalagda rastvakter. En som går runt mellan de otrygga platserna och en som gör olika aktiviteter med barnen.

Detta är också en modell, som fungerar allra bäst på flickor. För det krävs mer för att komma åt mobbning av och med flickor.

– Gemensamma värderingar och tydliga ordningsregler, som eleverna har fått vara med och påverka är också saker som motverkar mobbning, sa Annika Hjelm.

Hon förklarade att kartläggningen visade att lagstiftningen kring kränkning är tillfredsställande. En lagstiftning som skärpts efter att 13-årige Måns Jenninger 2005 tog sitt liv efter en långvarig mobbning.

Det var nu sjätte gången som det delades ut stipendier ur Måns minnesfond på hand dödsdag den 25 april. .

Fjolårets Månsstipendiater fick dela ut pris dels till Berhultskolan, dels till de två gymnasieeleverna Rasmus Packendorf och Patrik Wenander som i mars ordnade en marsch mot rasism och främlingsfientlighet.
m

Motiveringarna till 2011 års stipendier:

Rektor Maria Johansson: För kunskap, insikt och klokt ledarskap samt ”som i handling visat att alla i skolan i Lerums kommun har rätt att känna trygghet och gemenskap.”

Personalen vid Berghultsskolan:För professionalism, lyhördhet och engagemang samt ”som i handling visat att alla i skolan i Lerums kommun har rätt att känna trygghet och gemenskap.”

Eleverna vid Berghultsskolan: För att ni visar varandra respekt och uppskattning för varandras olikheter samt ”som i handling visat att alla i skolan i Lerums kommun har rätt att känna trygghet och gemenskap.”

Föräldrarna vid Berghultsskolan: för engagemang i egna och andras barn och deras skoldagar samt ”som i handling visat att alla i skolan i Lerums kommun har rätt att känna trygghet och gemenskap.”

Rasmus Packendorff och Patrik Wenander: Som står upp för allas lika värde mot framlingsfientlighet och rasism samt ”som i handling visat att alla i skolan i Lerums kommun har rätt att känna trygghet och gemenskap.”

Minnesstunden 2012

Föräldraföreningen FILK får årets stipendium till Måns minne.

Föräldraföreningen FILK får årets stipendium

Motiveringen var: ”Filk har visat hur viktiga engagerade föräldrar är för att tillsammans göra skolan till en trygg arbetsplats för alla”.

Minnesstunden 2013

Minnesstunden hölls på hotel Gothia Towers i samarbete med Friends och Bris. Adrian Isaksson, elev på Torpskolan, och Barn- och Fritidsprogrammet vid Lerums gymnasium tilldelades årets stipendium.

Minnesstunden 2014

Anna Odell kom, föreläste och visade sin guldbaggebelönade film Återträffen på hotell Gothia.

Ulrika Henkelman, Linda Thelin och Camilla Holmgren grundare av NPF-nätverket i Lerum får årets stipendium till Måns minne.

Minnesfonden 2015

Minnesstipendium 2018

2018 går stipendiet ur Måns Jenningers minnesfond till Maya Runhagen, 10 år, i Uppsala med motiveringen att hon i handling visat att ”alla i skolan har rätt till trygghet och gemenskap”. Inslaget är hämtat ut SvT:s nyhetsprogram.

Läs om Maya Runhagen här: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/10-ariga-forelasaren-maya-far-stipendium