Minnesfonden blir en insamlingsstiftelse

När det är klart presenterar vi här styrelsen, revisorn och ett bankkonto med swish. Stiftelsens organisationsnummer är 802482-1806.

Nominera!

Lämna oss förslag på vem/vilka du vill ska premieras för ett sitt arbete ”som i handling har visat att alla i skolan har rätt till trygghet och gemenskap”. Förslag lämnas till stiftelsens e-postadress, mansstiftelse@gmail.com.

Syftet med fonden är detsamma som tidigare, att lyfta fram föredömen i skolor. Tidigare års mottagare av fondens stipendium har på många olika sätt visat hur de gjort det i handling. Det finns många gemensamma drag med lokala, starka initiativ som till exempel:

  1. Att skolan grundar sitt arbete på att bygga goda och trygga relationer mellan samtliga som i skolan har sin arbetsplats. Att bli sedd och lyssnad på är grunden för ömsesidig respekt.
  2. Att en närvarande elevhälsa är navet i skolans arbete. Det skapar trygghet för både elever och personal att det finns en självklar struktur att vända sig till för omedelbart stöd och direkt lots vidare i samhället.
  3. Att eleverna är delaktiga i valet av arbetssätt och trygghetsarbete.
  4. Att ett omsorgsfullt främjande och förebyggande arbete gör risk- och friskbedömningar, både av arbetsmiljön och för individer.
  5. Att vårdnadshavare deltar i trygghetsarbetet.
  6. Att hela personalen möter problem med samsyn och tydlighet.
  7. Att skolan organiserar personalledd rastverksamhet för elevernas fysiska aktivitet och relationsbygge.