Minnesfonden omvandlas inom den närmaste tiden till en insamlingsstiftelse

Det innebär att vi då kommer att presentera styrelsen, revisorn och ett eget bankkonto med swish. Stiftelsens organisationsnummer är 802482-1806.

Syftet med fonden är detsamma som tidigare, att premiera personer och skolor ”som i handling har visat att alla i skolan har rätt till trygghet och gemenskap”. Det är en brett syfte. Tidigare års mottagare av fondens stipendium visar på många olika sätt hur de visat det i handling. Man kan urskilja många gemensamma drag med lokala, starka initiativ som till exempel:

  1. Att skolan grundar sitt arbete på att bygga goda och trygga relationer mellan samtliga som i skolan har sin arbetsplats. Att bli sedd och lyssnad på är grunden för ömsesidig respekt.
  2. Att en närvarande elevhälsa är navet i skolans arbete. Det skapar trygghet för både elever och personal att det finns en självklar struktur att vända sig till för omedelbart stöd och direkt lots vidare i samhället.
  3. Att eleverna är delaktiga i valet av arbetssätt och trygghetsarbete.
  4. Att ett omsorgsfullt främjande och förebyggande arbete gör risk- och friskbedömningar, både av arbetsmiljön och för individer.
  5. Att vårdnadshavare deltar i trygghetsarbetet.
  6. Att hela personalen möter problem med samsyn och tydlighet.
  7. Att skolan organiserar personalledd rastverksamhet för elevernas fysiska aktivitet och relationsbygge.