Nadim Ghazale skrev i Aftonbladet redan 2021-05-28:—”Alla som kan något om brottsförebyggande arbete har i åratal pekat på skolans betydelse. Att en stark och likvärdig skola som har kapacitet att fånga upp eleverna och deras olika behov och utmaningar fungerar närmast som ett vaccin mot brottslighet.”—

Nadim kom som barn till Sverige från Libanon. Utbildade sig till polis och arbetar i Borås, som hedrat Nadim som ”Årets Boråsambassadör 2020”. Mest känd kanske han är som engagerad samhällsdebattör och som mycket anlitad föreläsare. Han gav förra året ut boken ”Min väg från flykting till hela Sveriges polis”. Lyssna gärna på hans Sommar i P1, https://sverigesradio.se/…/nadim-ghazale-sommarprat-2021.

Vi lärare 2023-08 30, Sluta kalla det mobbning! https://www.vilarare.se/nyheter/vi-larare-debatt/debatt-sluta-kalla-det-for-mobbning/?fbclid=IwAR2PHY3lSygKOvDWrdX70zDyeLhZNeIjZJi49ViKTX-mvFw_ndWjPxXsY9Q

DN 2023-08-21. Linnea Lindquist frågar sig varför politikerna alltid väljer vad som är bäst för andra än de som skolan faktiskt är till för: https://www.dn.se/kultur/linnea-lindquist-jag-inleder-lasaret-med-en-klump-i-magen/?fbclid=IwAR2wF36QYL_VqZT6xDkY8vMfIV1C3qJZZmr5dQpOiaIvlA4roQpaRBvQkH0

Ur tidningen Ämnesläraren angående att skolan mäter och snävar in arbetet i mallar och ramar och prov och hämmar lusten att lära. En del av skolans strukturfel. Sandström: Läslusten slaktas av allt fokus på mätbara mål https://www.vilarare.se/amneslararen-svenska-sprak/kronika2/sandstrom-laslusten-slaktas-av-allt-fokus-pa-matbara-mal?fbclid=IwAR0LIEVAtlpRHv9qahj8LCb0TA5QFazLWvwJ84ssjY6MfG11yl39mzA0ELE

Debattartikel om elevhälsa i GP 23-05-10

https://www.gp.se/debatt/bristen-p%C3%A5-fungerande-elevh%C3%A4lsa-i-skolan-g%C3%B6r-att-barn-g%C3%A5r-under-1.99044589

Nominera någon eller några till Minnesfonden!

Året om kan man lämna förslag till styrelsen på vem/vilka du vill ska premieras. Stiftelsens e-postadress är: mansstiftelse@gmail.com.

Glöm inte ange namn, adress, telefonnummer och – i förekommande fall – hemsida.

Syftet med fonden är att lyfta fram föredömen, förebilder för andra. Tidigare års mottagare av fondens stipendium har på många olika sätt hittat vägar och utformningar. Där hittar man många gemensamma drag men med lokala, starka variationer. Till exempel:

  1. Att skolan grundar sitt arbete på att bygga goda och trygga relationer mellan samtliga som i skolan har sin arbetsplats. Att bli sedd och lyssnad på är grunden för ömsesidig respekt.
  2. Att en närvarande elevhälsa är navet i skolans arbete. Det skapar trygghet för både elever och personal att det finns en självklar struktur att vända sig till för omedelbart stöd och direkt lots vidare i samhället.
  3. Att eleverna är delaktiga i valet av arbetssätt och trygghetsarbete.
  4. Att ett omsorgsfullt främjande och förebyggande arbete gör risk- och friskbedömningar, både av arbetsmiljön och för individer.
  5. Att vårdnadshavare deltar i trygghetsarbetet.
  6. Att hela personalen möter problem med samsyn och tydlighet.
  7. Att skolan organiserar personalledd rastverksamhet för elevernas fysiska aktivitet och relationsbygge.