2023 tilldelades Communityskolan Tynnered årets stipendium.

Linnea Lindquist, ”Rektor Linnea” tilldelades Årets eldsjäl.

Insamlingsstiftelsen Måns Jenningers minnesfond premierar människor och skolor ”som i handling har visat att alla i skolan har rätt till trygghet och gemenskap.”

Året om kan man lämna förslag till styrelsen på vem/vilka du vill ska premieras.

Stiftelsens e-postadress är: mansstiftelse@gmail.com.

Glöm inte ange namn, adress, telefonnummer och – i förekommande fall – hemsida.

Syftet med fonden är att lyfta fram föredömen, förebilder för andra. Tidigare års mottagare av fondens stipendium har på många olika sätt hittat vägar och utformningar. Där hittar man många gemensamma drag men med lokala, starka variationer. Till exempel:

  1. Att skolan grundar sitt arbete på att bygga goda och trygga relationer mellan samtliga som i skolan har sin arbetsplats. Att bli sedd och lyssnad på är grunden för ömsesidig respekt.
  2. Att en närvarande elevhälsa är navet i skolans arbete. Det skapar trygghet för både elever och personal att det finns en självklar struktur att vända sig till för omedelbart stöd och direkt lots vidare i samhället.
  3. Att eleverna är delaktiga i valet av arbetssätt och trygghetsarbete.
  4. Att ett omsorgsfullt främjande och förebyggande arbete gör risk- och friskbedömningar, både av arbetsmiljön och för individer.
  5. Att vårdnadshavare deltar i trygghetsarbetet.
  6. Att hela personalen möter problem med samsyn och tydlighet.
  7. Att skolan organiserar personalledd rastverksamhet för elevernas fysiska aktivitet och relationsbygge.

Elin Ek är minnesfondens ambassadör

Jag stödjer Måns Jenningers minnesfond för att ett nyfiket, pladdrigt och begåvat barn aldrig någonsin igen ska förminskas och kallas besserwisser av sin lärare. Skolan ska skapa trygga platser för alla barn oavsett vem de är. Jag tror att många av mina kollegor var som Måns när de var barn. Finurliga ungar som fick möjlighet att använda sina personligheter och kanske udda intressen till att bli fantastiska kreatörer.”  Elin Ek är författare, producent och programledare i radio och TV. För de flesta är Elin känd som karaktären ”Grynet”  som lärde oss att ”inte ta någon skit”.

Ge en gåva till Insamlingsstiftelsen Måns Jenningers minnesfond:
Bankgiro: 105-5953
Swish: 1232367266