tyst och osynlig
Kommer jag alltid finnas kvar
i allas hjärtan
kommer se allas uppväxt
Jag älskar er alla
men jag orkar inte mera
En dikt av Måns

Måns tog sitt liv, 13 år gammal, efter att ha försökt uthärda trakasserier och utfrysning i sex år i skolorna. Elever, lärare och rektorer tyckte att han skulle ändra på sig och vara som alla andra. Inte så där glad och intresserad av allt, speciellt musik.

Lika illa har tusentals barn det i skolan i dag. Ungas psykiska ohälsa ökar (Källa FHM). Omkring 10 barn under 15 år tar varje år sitt liv (Källa NASP).

Men så behöver det inte vara! Och skolan betyder mest för våra unga.

Stiftelsen och minnesfonden premierar de föredömen som skapar trygghet och gemenskap för våra unga . Läs här på sidan om dem som vi tidigare år har uppmärksammat!

Nästan varje barn kan nå skolans studiemål när de får gå i en skola som börjar med att skapa trygghet och gemenskap. Alla skolor kan göra det. Alla vuxna i skolan kan göra det. Inte som ett ämne på schemat, men med ögon och öron som ser till att barnet får hjälp av föräldrar och elevhälsan i tid.

BRIS hjälptelefon 116 11 11. Dygnet runt
Mind, självmordslinjen telefon 90101.  Chatt: mind.se

Manifest för en trygg skola

Insamlingsstiftelsen Måns Jenningers minnesfond premierar personer och skolor ”som i handling har visat att alla i skolan har rätt till trygghet och gemenskap”. Forskning och exempel på de föredömen fonden uppmärksammat förtydligar vad det kan innebära:

  1. Att skolan grundar sitt arbete på att bygga goda och trygga relationer mellan samtliga som i skolan har sin arbetsplats. Att bli sedd och lyssnad på är grunden för ömsesidig respekt.
  2. Att en närvarande elevhälsa är navet i skolans arbete. Det skapar trygghet för både elever och personal att det finns en självklar struktur att vända sig till för omedelbart stöd och direkt lots vidare i samhället.
  3. Att eleverna är delaktiga i valet av arbetssätt och trygghetsarbete.
  4. Att ett omsorgsfullt främjande och förebyggande arbete gör risk- och friskbedömningar, både av arbetsmiljön och för individer.
  5. Att vårdnadshavare deltar i trygghetsarbetet.
  6. Att hela personalen möter problem med samsyn och tydlighet.
  7. Att skolan organiserar personalledd rastverksamhet för elevernas fysiska aktivitet och relationsbygge.

Insamlingsstiftelsen Måns Jenningers minnesfond har organisationsnummer 802482-1806

Good Charlotte var Måns favoritband. De gjorde en video med sin låt Hold on för USAs suicidpreventiva organisationer. Den finns att se på under fliken Om Måns.

Nyheter