tyst och osynlig
Kommer jag alltid finnas kvar
i allas hjärtan
kommer se allas uppväxt
Jag älskar er alla
men jag orkar inte mera
En dikt av Måns

I skolan blev Måns trakasserad, hånad, utfryst, hotad och slagen. I sex år.

Alla: rektor, lärare och elever visste vad som hände. Men inte vi föräldrar. Dokument under rubriken Vad hände med Måns.

Alla barn har rätt till en skola som ger dem trygghet och gemenskap. Minnesfonden söker upp och hyllar förebilder med metoder som ger alla barn trygghet och möjlighet att utveckla sina talanger och förutsättningar.

Ge en gåva till Insamlingsstiftelsen Måns Jenningers minnesfond:
Bankgiro: 105-5953
Swish: 1232367266

Skolan är våra barns viktigaste sociala spelplats. Men deras psykiska ohälsa ökar, av många orsaker. 2022 orkade 14 barn under 15 år inte längre leva. Vi kan vända den utvecklingen. Men då måste skolan tänka nytt, och göra förändringar i struktur och organisation. Alla skolor och alla vuxna i skolan kan göra det.

Bilden på Måns är från Solklinten, högsta punkten på Tjörn. Vad gör ett nyfiket barn på en sådan plats? Jo, självklart, måste undersöka hur det känns att vara en fiskmås och sväva så där högt över klippor och fjärdar…

Manifest för en trygg skola

Ja, hur gör de? Några exempel på forskningen och hur våra förebilder arbetar förtydligar vad det kan innebära:

  1. Att skolan grundar sitt arbete på att bygga goda och trygga relationer mellan samtliga som i skolan har sin arbetsplats. Att bli sedd och lyssnad på är grunden för ömsesidig respekt.
  2. Att en närvarande elevhälsa är navet i skolans arbete. Det skapar trygghet för både elever och personal när det finns en självklar struktur att vända sig till för omedelbart stöd, och direkt lots vidare i samhället.
  3. Att eleverna är delaktiga i valet av arbetssätt och trygghetsarbete.
  4. Att ett omsorgsfullt främjande och förebyggande arbete gör risk- och friskbedömningar, både av arbetsmiljön och för individer.
  5. Att vårdnadshavare deltar i trygghetsarbetet.
  6. Att hela personalen möter problem med samsyn och tydlighet.
  7. Att skolan organiserar personalledd rastverksamhet för elevernas fysiska aktivitet och relationsbygge.