Insamlingsstiftelsen Måns Jenningers Minnesfond

tyst och osynlig
Kommer jag alltid finnas kvar
i allas hjärtan
kommer se allas uppväxt
Jag älskar er alla
men jag orkar inte mera

En dikt av Måns

GClow_res


BRIS hjälptelefon 116 11 11. Dygnet runt
Mind, självmordslinjen telefon 90101.  Chatt: mind.se

Minnesfonden omvandlas nu till en insamlingsstiftelse med eget bankkonto, styrelse, revisor och organisationsnummer. Vi återkommer med all information när insamlingsstiftelsen är registrerad.

Syftet med fonden är detsamma, att premiera personer och skolor ”som i handling har visat att alla i skolan har rätt till trygghet och gemenskap”. Med exempel som förtydligar vad det innebär:

  1. Att skolan grundar sitt arbete på att bygga goda och trygga relationer mellan samtliga som i skolan har sin arbetsplats. Att bli sedd och lyssnad på är grunden för ömsesidig respekt.
  2. Att en närvarande elevhälsa är navet i skolans arbete. Det skapar trygghet för både elever och personal att det finns en självklar struktur att vända sig till för omedelbart stöd och direkt lots vidare i samhället.
  3. Att eleverna är delaktiga i valet av arbetssätt och trygghetsarbete.
  4. Att ett omsorgsfullt främjande och förebyggande arbete gör risk- och friskbedömningar, både av arbetsmiljön och för individer.
  5. Att vårdnadshavare deltar i trygghetsarbetet.
  6. Att hela personalen möter problem med samsyn och tydlighet.
  7. Att skolan organiserar personalledd rastverksamhet för elevernas fysiska aktivitet och relationsbygge.

Good Charlotte var Måns favoritband. De gjorde den här videon för USAs suicidpreventiva organisationer. Måns önskade i sitt testamente deras autografer. De som finns här på sidan.