tyst och osynlig
Kommer jag alltid finnas kvar
i allas hjärtan
kommer se allas uppväxt
Jag älskar er alla
men jag orkar inte mera
En dikt av Måns

Måns tog sitt liv, 13 år gammal, efter att ha försökt uthärda trakasserier och utfrysning i sex år i skolorna. Elever, lärare och rektorer tyckte att han skulle ändra på sig och vara som alla andra. Inte så där glad och intresserad av allt, speciellt musik.

Lika utsatta är tusentals barn i skolan i dag. Barns och ungas psykiska ohälsa ökar (Källa FHM, se här under Psykisk ohälsa). Omkring 10 barn under 15 år tar varje år sitt liv (Källa NASP).

Men så behöver det inte vara! Hur skolan arbetar är av avgörande betydelse för trygghet, gemenskap och är vägen till studiero och studieframgångar.

Stiftelsen och minnesfonden söker upp och premierar dem i skolan som skapar trygghet och gemenskap för våra unga . Läs här på sidan om föredömen som vi redan har uppmärksammat tidigare år!

Nästan varje barn kan nå skolans studiemål när de känner trygghet och gemenskap. Det krävs inga jätteinsatser, mest att tänka om och strukturera om. Alla skolor kan göra det. Alla vuxna i skolan kan göra det. Inget nytt ämne på schemat, men ögon och öron och hjälp av föräldrar och elevhälsan i tid.

BRIS hjälptelefon 116 11 11. Dygnet runt
Mind, självmordslinjen telefon 90101.  Chatt: mind.se

  • Omslagsbilden: Måns på Solklinten, högsta punkten på Tjörn. Vad gör ett nyfiket barn på en sådan plats? Jo, självklart, måste undersöka hur det känns att vara en fiskmås och sväva så där högt över klippor och fjärdar…

Manifest för en trygg skola

Insamlingsstiftelsen Måns Jenningers minnesfond premierar personer och skolor ”som i handling har visat att alla i skolan har rätt till trygghet och gemenskap”. Forskning och några exempel på de föredömen fonden uppmärksammat förtydligar vad det kan innebära:

  1. Att skolan grundar sitt arbete på att bygga goda och trygga relationer mellan samtliga som i skolan har sin arbetsplats. Att bli sedd och lyssnad på är grunden för ömsesidig respekt.
  2. Att en närvarande elevhälsa är navet i skolans arbete. Det skapar trygghet för både elever och personal att det finns en självklar struktur att vända sig till för omedelbart stöd och direkt lots vidare i samhället.
  3. Att eleverna är delaktiga i valet av arbetssätt och trygghetsarbete.
  4. Att ett omsorgsfullt främjande och förebyggande arbete gör risk- och friskbedömningar, både av arbetsmiljön och för individer.
  5. Att vårdnadshavare deltar i trygghetsarbetet.
  6. Att hela personalen möter problem med samsyn och tydlighet.
  7. Att skolan organiserar personalledd rastverksamhet för elevernas fysiska aktivitet och relationsbygge.

Insamlingsstiftelsen Måns Jenningers minnesfond har organisationsnummer 802482-1806

Good Charlotte var Måns favoritband. De gjorde en video med sin låt Hold on för USAs suicidpreventiva organisationer. Den finns att se på under fliken Om Måns.

Nyheter