tyst och osynlig
Kommer jag alltid finnas kvar
i allas hjärtan
kommer se allas uppväxt
Jag älskar er alla
men jag orkar inte mera
En dikt av Måns

Det där som inte får hända, hände…

Måns tog sitt liv, 13 år gammal, efter att ha försökt uthärda trakasserier och utfrysning i sex år i skolorna. Och fortfarande händer det. Omkring 10 barn under 15 år tar varje år sitt liv.

Men lika utsatta är tusentals barn i dag. Barns och ungas psykiska ohälsa ökar av många orsaker, se under rubriken Psykisk ohälsa här! Så behöver det inte vara!

Skolan är av central betydelse för våra barn för deras personliga utveckling och studieframgångar. Trygghet och gemenskap är vägen dit. Insamlingsstiftelsen Måns Jenningers minnesfond premierar dem i skolan som, ofta i tysthet, skapar trygghet och gemenskap för våra unga. Läs här på sidan om de föredömen som vi har uppmärksammat tidigare år.

Ge en gåva till Insamlingsstiftelsen Måns Jenningers minnesfond:
Bankgiro: 105-5953
Swish: 1232367266

Nästan varje barn kan nå skolans mål när de känner trygghet och gemenskap. Det krävs inga jätteinsatser, det handlar mest om att tänka nytt, förändra i struktur och organisation. Alla skolor kan göra det. Alla vuxna i skolan kan göra det. Lär av de förebilder minnesfonden har sökt upp och premierat, Vi kan också förändra när vi ser att andra har lyckats.

Bilden på Måns är från Solklinten, högsta punkten på Tjörn. Vad gör ett nyfiket barn på en sådan plats? Jo, självklart, måste undersöka hur det känns att vara en fiskmås och sväva så där högt över klippor och fjärdar…

Ge en gåva till Insamlingsstiftelsen Måns Jenningers minnesfond:
Bankgiro: 105-5953
Swish: 1232367266

Manifest för en trygg skola

Insamlingsstiftelsen Måns Jenningers minnesfond premierar personer och skolor ”som i handling har visat att alla i skolan har rätt till trygghet och gemenskap”. Forskning och våra föredömen fonden uppmärksammat förtydligar vad det kan innebära:

  1. Att skolan grundar sitt arbete på att bygga goda och trygga relationer mellan samtliga som i skolan har sin arbetsplats. Att bli sedd och lyssnad på är grunden för ömsesidig respekt.
  2. Att en närvarande elevhälsa är navet i skolans arbete. Det skapar trygghet för både elever och personal när det finns en självklar struktur att vända sig till för omedelbart stöd, och direkt lots vidare i samhället.
  3. Att eleverna är delaktiga i valet av arbetssätt och trygghetsarbete.
  4. Att ett omsorgsfullt främjande och förebyggande arbete gör risk- och friskbedömningar, både av arbetsmiljön och för individer.
  5. Att vårdnadshavare deltar i trygghetsarbetet.
  6. Att hela personalen möter problem med samsyn och tydlighet.
  7. Att skolan organiserar personalledd rastverksamhet för elevernas fysiska aktivitet och relationsbygge.