tyst och osynlig
Kommer jag alltid finnas kvar
i allas hjärtan
kommer se allas uppväxt
Jag älskar er alla
men jag orkar inte mera
En dikt av Måns

I skolan blev Måns trakasserad, hånad, utfryst, hotad och slagen. I sex år.

Rektor, lärare och elever, ja alla visste vad som hände. Men inte vi föräldrar. Blir man utsatt för sådant i skolan skäms man att berätta om det hemma.

Vill du ge en gåva till Insamlingsstiftelsen Måns Jenningers minnesfond?
Bankgiro: 105-5953
Swish: 1232367266

När skolan inte fungerar för ett barn är det en katastrof för en hel familj. ”hemmasittning” och mobbning orsakar att barn förlorar sin rätt till utbildning och en trygg framtid. Har du tankar och upplevelser om detta är du välkommen att kontakta oss på mailadress mansstiftelse@gmail.com

Skolan är våra barns viktigaste sociala spelplats. Men mobbning och psykisk ohälsa ökar. 2022 orkade 14 barn under 15 år inte längre leva. Vi kan vända den utvecklingen. Skolan kan tänka nytt, göra förändringar i sin organisation och sätt att arbeta. Alla skolor och alla vuxna i skolan kan göra det. Ytterst är det ägaren, kommuner och friskolor, som bär det ansvaret.

Bilden på Måns, 11 år, är från Solklinten, högsta punkten på Tjörn. Vad gör ett nyfiket barn på en sådan plats? Jo, självklart, måste undersöka hur det känns att vara en fiskmås och sväva så där högt över klippor och fjärdar…

Manifest för en trygg skola

Ja, hur gör de? Några exempel på forskningen och hur våra förebilder arbetar förtydligar vad det kan innebära:

  • Rektor leder det pedagogiska arbetet till samsyn och tydlighet med omsorg för personalens hälsa och trygghet.
  • Personalen bygger goda och trygga relationer mellan samtliga i skolan. Det skapar ömsesidig respekt när man blir sedd och lyssnad på.
  • En närvarande elevhälsa är navet i skolans arbete. Det skapar trygghet för både elever och personal när det finns en självklar struktur att vända sig till för omedelbart stöd och direkt lots vidare till expertis utanför skolan.
  • Eleverna är delaktiga i valet av arbetssätt och trygghetsarbete.
  • Ett omsorgsfullt främjande och förebyggande arbete gör risk- och friskbedömningar, både av arbetsmiljön och för individer.
  • Vårdnadshavarna kan delta i trygghetsarbetet.
  • Skolan organiserar personalledd rastverksamhet för elevernas fysiska aktivitet och relationsbygge.

Insamlingsstiftelsen Måns Jenningers minnesfond