tyst och osynlig
Kommer jag alltid finnas kvar
i allas hjärtan
kommer se allas uppväxt
Jag älskar er alla
men jag orkar inte mera
En dikt av Måns

Det där som inte får hända, hände…

Måns tog sitt liv, 13 år gammal, efter att ha försökt uthärda trakasserier och utfrysning i sex år i skolorna. Och fortfarande händer det. 2022 orkade 14 barn under 15 år inte längre leva. Barns och ungdomars psykiska ohälsa ökar nu av många orsaker. Så behöver det inte vara. Vi kan ändra den utvecklingen.

Skolan ska ge våra unga utveckling och studieframgångar med trygghet och gemenskap. Stöd Måns Jenningers minnesfond som premierar de föredömen som visar vägen för hur våra unga kan lyckas i skolan och livet.

Ge en gåva till Insamlingsstiftelsen Måns Jenningers minnesfond:
Bankgiro: 105-5953
Swish: 1232367266

Nästan varje barn kan nå skolans mål. Det handlar mest om att tänka nytt, göra förändringar i struktur och organisation. Alla skolor kan göra det. Alla vuxna i skolan kan göra det. Hur gör de? Lär av våra förebilder! Skänk en slant till vårt fortsatta arbete!

Bilden på Måns är från Solklinten, högsta punkten på Tjörn. Vad gör ett nyfiket barn på en sådan plats? Jo, självklart, måste undersöka hur det känns att vara en fiskmås och sväva så där högt över klippor och fjärdar…

Manifest för en trygg skola

Ja, hur gör de? Några exempel på forskningen och hur våra förebilder arbetar förtydligar vad det kan innebära:

  1. Att skolan grundar sitt arbete på att bygga goda och trygga relationer mellan samtliga som i skolan har sin arbetsplats. Att bli sedd och lyssnad på är grunden för ömsesidig respekt.
  2. Att en närvarande elevhälsa är navet i skolans arbete. Det skapar trygghet för både elever och personal när det finns en självklar struktur att vända sig till för omedelbart stöd, och direkt lots vidare i samhället.
  3. Att eleverna är delaktiga i valet av arbetssätt och trygghetsarbete.
  4. Att ett omsorgsfullt främjande och förebyggande arbete gör risk- och friskbedömningar, både av arbetsmiljön och för individer.
  5. Att vårdnadshavare deltar i trygghetsarbetet.
  6. Att hela personalen möter problem med samsyn och tydlighet.
  7. Att skolan organiserar personalledd rastverksamhet för elevernas fysiska aktivitet och relationsbygge.