tyst och osynlig
Kommer jag alltid finnas kvar
i allas hjärtan
kommer se allas uppväxt
Jag älskar er alla
men jag orkar inte mera
En dikt av Måns

I skolan blev Måns trakasserad, hånad, utfryst, hotad och slagen. I sex år.

Rektor, lärare och elever, ja alla visste vad som hände. Men inte vi föräldrar. Blir man så förnedrad berättar man ingenting hemma.

Skolan är av avgörande betydelse för våra barn. Men mobbning, psykisk ohälsa och ensamhet ökar. 14 barn under 15 år tog sitt liv 2022. Men det finns skolor som vänder otryggheten och skapar meningsfullhet. De har tänkt nytt, gjort förändringar i sin organisation och sitt sätt att arbeta. Varje år belönar vi någon/några sådana föredömen. Läs om dem här på hemsidan och ge ditt stöd till Måns och andra barns minne.

Vill du ge en gåva till Insamlingsstiftelsen Måns Jenningers minnesfond?
Bankgiro: 105-5953
Swish: 1232367266

När skolan inte fungerar är det en katastrof för en hel familj. Med ”hemmasittning” och mobbning förlorar ett barn sin rätt till utbildning och en trygg framtid. Kontakta oss på mailadress mansstiftelse@gmail.com

Bilden på Måns, 11 år, är från Solklinten, högsta punkten på Tjörn. Vad gör ett nyfiket barn på en sådan plats? Jo, självklart, måste undersöka hur det känns att vara en fiskmås och sväva så där högt över klippor och fjärdar…

Manifest för en trygg skola

Ja, hur gör de? Några exempel på forskningen och hur våra förebilder arbetar förtydligar vad det kan innebära:

  • Rektor leder det pedagogiska arbetet till samsyn och tydlighet med omsorg för personalens hälsa och trygghet.
  • Personalen bygger goda och trygga relationer mellan samtliga i skolan. Det skapar ömsesidig respekt när man blir sedd och lyssnad på.
  • En närvarande elevhälsa är navet i skolans arbete. Det skapar trygghet för både elever och personal när det finns en självklar struktur att vända sig till för omedelbart stöd och direkt lots vidare till expertis utanför skolan.
  • Eleverna är delaktiga i valet av arbetssätt och trygghetsarbete.
  • Ett omsorgsfullt främjande och förebyggande arbete gör risk- och friskbedömningar, både av arbetsmiljön och för individer.
  • Vårdnadshavarna kan delta i trygghetsarbetet.
  • Skolan organiserar personalledd rastverksamhet för elevernas fysiska aktivitet och relationsbygge.

Insamlingsstiftelsen Måns Jenningers minnesfond