Det finns många orsaker till psykisk ohälsa bland våra unga. WHOs undersökning vart fjärde år, Skolbarns hälsovanor, visar att den blir allt sämre. Och i Sverige ökar den mest.

I enkäten frågar man efter åtta olika besvär de unga kan tänkas känna igen. De fyra psykiska besvären är: varit irriterad eller på dåligt humör, känt sig nere, känt sig nervös och haft svårt att somna.  De fyra somatiska besvären är huvudvärk, ont i magen, ont i ryggen och yrsel. Andelen elever som angett att de haft minst två psykosomatiska besvär i veckan under en sexmånadersperiod har ökat kontinuerligt sedan mitten av 80-talet.

De främsta orsakerna till ohälsan undersökningen pekar på:

´Stress

´Kroppsfixering, sexualitet, könsidentitet, gruppidentitet

´Familj, fattigdom, trångboddhet, arbetslöshet

´Diskriminering

´Funktionsnedsättning

´Oro för miljö, krig, familj och kompisar

´Kriminalitet, våld

´Mobbning

Den senaste rapporten Skolbarns hälsovanor 2022:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/skolbarns-halsovanor/

Debattartikel i GP 23-05-10. Bristen på fungerande elevhälsa i skolan gör att barn går under:

https://www.gp.se/debatt/bristen-p%C3%A5-fungerande-elevh%C3%A4lsa-i-skolan-g%C3%B6r-att-barn-g%C3%A5r-under-1.99044589

När eleverna själva berättar bekräftar de inte bara orsakerna till stressen, de vet också var lösningarna finns. Elever mår bra när lärarna mår bra!

https://sverigesradio.se/artikel/farre-trivs-i-skolan-niorna-nellie-och-zelma-vet-varfor-ett-stort-problem?fbclid=iwar2uyynzlok2rqrkj4xjtxwm4oytxpspyrzozannizohpyrmpzvjvlm35t0