Det finns många orsaker till psykisk ohälsa bland våra unga. WHOs undersökning vart fjärde år, Skolbarns hälsovanor, visar att den blir allt sämre. Och i Sverige ökar den mest.

I enkäten frågar man efter åtta olika besvär de unga kan tänkas känna igen. De fyra psykiska besvären är: varit irriterad eller på dåligt humör, känt sig nere, känt sig nervös och haft svårt att somna.  De fyra somatiska besvären är huvudvärk, ont i magen, ont i ryggen och yrsel. Andelen elever som angett att de haft minst två psykosomatiska besvär i veckan under en sexmånadersperiod har ökat kontinuerligt sedan mitten av 80-talet.

De främsta orsakerna till ohälsan undersökningen pekar på:

´Stress

´Kroppsfixering, sexualitet, könsidentitet, gruppidentitet

´Familj, fattigdom, trångboddhet, arbetslöshet

´Diskriminering

´Funktionsnedsättning

´Oro för miljö, krig, familj och kompisar

´Kriminalitet, våld

´Mobbning

Den senaste rapporten Skolbarns hälsovanor 2022:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/skolbarns-halsovanor/