Minnesfonden premierar den eller de som skapar en trygg arbetsmiljö för alla i skolan och som omsätter skollagen i praktiken:

Även den värsta katastrof kan vändas till något konstruktivt. När våra unga mår allt sämre av mobbning, oro, utanförskap och vikande framtidstro är det vi vuxna som måste ge dem trygghet. Skolan är det forum som är deras vardag och sociala sammanhang. Minnesfonden visar hur den och föräldrar kan ge dem värdefull gemenskap och framtidstro tillbaka. Minnesfonden premierar en gång om året ett eller flera föredömen, som kan inspirera fler att visa de unga att vi vuxna ger dem vårt stöd.

Mottagaren tilldelas ett diplom. Dessutom en summa pengar av insamlade medel vid en högtidlig ceremoni.

Fotot ovan är av Måns, 11 år, på Solklinten, högsta punkten på Tjörn. Vad gör ett barn som är som mest levnadsglad? Jo, utforskar och undersöker nyfiket allt som kommer i dess väg. Här fick Måns ju chansen att känna på hur det kan kännas att vara en mås. Han tyckte det verkade kul men tyckte det var lite trist att det inte gick att flyga också.

Minnesfondens Manifest för en trygg skola:

  • Rektor leder det pedagogiska arbetet till samsyn och tydlighet med omsorg för personalens hälsa och trygghet.
  • Personalen bygger goda och trygga relationer mellan samtliga i skolan. Det skapar ömsesidig respekt när man blir sedd och lyssnad på.
  • En närvarande elevhälsa är navet i skolans arbete. Det skapar trygghet för både elever och personal när det finns en självklar struktur att vända sig till för omedelbart stöd och direkt lots vidare till expertis utanför skolan.
  • Eleverna är delaktiga i valet av arbetssätt och trygghetsarbete.
  • Ett omsorgsfullt främjande och förebyggande arbete gör risk- och friskbedömningar, både av arbetsmiljön och för individer.
  • Vårdnadshavarna kan delta i trygghetsarbetet.
  • Skolan organiserar personalledd rastverksamhet för elevernas fysiska aktivitet och relationsbygge.

Insamlingsstiftelsen Måns Jenningers minnesfond    

Hemsida: www.jenninger.se

E-post:     mansstiftelse@gmail.com

Swish:      1232367266                                                

Nominera nästa stipendiat!

Föreslå en mottagare till oss på mansstiftelse@gmail.com. Ange namn, adress och telefon och skriv gärna en kort motivering också. Vi behöver veta vem som föreslår, så vi kan ta ev vidare kontakt, men återger aldrig ditt namn offentligt.

Måns på Kalmar Slott.