Minnesfonden premierar den eller de som skapar en trygg arbetsmiljö för alla i skolan.

Under rubriken Om Måns här på sidan finns den förfärliga berättelsen om vad som hände Måns. Men också många bilder om de goda minnena av hans korta liv. Vi hade mycket roligt tillsammans. Det finns så oändligt mycket grymhet i att förstöra ett barns livslust, framtid och till och med liv, men det kusliga och smärtsamma ofattbara är, att Måns inte är ensam. När så många som ett barn varje vecka, tar sitt liv i Sverige, måste vi stanna upp och reflektera. Alla kan göra något, många kan göra mycket, och somliga gör också väldigt mycket!

Måns Jenningers minnesfond lyfter fram de goda krafter som, ofta i tysthet, är föredömen som ger barn trygghet och gemenskap. De kan rädda barns framtid, hopp, och rent av deras liv. Att kasta skuld på andra räddar inga barns liv. Suicidprevention, det är att lyssna och samtala men också att främja och förebygga, att inte bara placera in ett barn i en miljö och hoppas att det ska gå bra. Vi föräldrar lämnar våra barn i skolans vård och förväntar oss att den samarbetar med oss omkring dem.

Minnesfonden är en utmärkelse, ett diplom, med motiveringen ”att i handling ha visat att alla i skolan har rätt till trygghet och gemenskap”. I den mån insamlingen har fått in gåvor får också mottagaren en summa pengar, ett stipendium. Men syftet är att utmärkelsen och uppmärksamheten ska inspirera och stödja andra till mod att reflektera och våga följa efter. I styrelsen arbetar vi ideellt.

Minnesfonden är inte ett pris, som söker upp den som är bäst, bättre än andra. Styrelsen för Måns Jenningers minnesfond håller sig underrättad om ovanliga händelser i skolans värld på alla nivåer, där lärares, elevers, rektorers, föräldrars, politikers och andras engagemang för trygghet och gemenskap hittat nya vägar och metoder som är värda stor uppmärksamhet. Man kan också nominera till styrelsen vem man önskar ska ta emot utmärkelsen på e-post mansstiftelse@gmail.com

Här finns några exempel på de senaste årens mottagare av Måns Jenningers minnesfond:

Fotot ovan är av Måns, 11 år, på Solklinten, högsta punkten på Tjörn. Vad gör ett barn som är som mest levnadsglad? Jo, utforskar och undersöker nyfiket allt som kommer i dess väg. Här fick Måns ju chansen att känna på hur det kan kännas att vara en mås. Han tyckte det verkade kul men tyckte det var lite trist att det inte gick att flyga också.

Minnesfondens Manifest för en trygg skola:

  • Rektor leder det pedagogiska arbetet till samsyn och tydlighet med omsorg för personalens hälsa och trygghet.
  • Personalen bygger goda och trygga relationer mellan samtliga i skolan. Det skapar ömsesidig respekt när man blir sedd och lyssnad på.
  • En närvarande elevhälsa är navet i skolans arbete. Det skapar trygghet för både elever och personal när det finns en självklar struktur att vända sig till för omedelbart stöd och direkt lots vidare till expertis utanför skolan.
  • Eleverna är delaktiga i valet av arbetssätt och trygghetsarbete.
  • Ett omsorgsfullt främjande och förebyggande arbete gör risk- och friskbedömningar, både av arbetsmiljön och för individer.
  • Vårdnadshavarna kan delta i trygghetsarbetet.
  • Skolan organiserar personalledd rastverksamhet för elevernas fysiska aktivitet och relationsbygge.

Insamlingsstiftelsen Måns Jenningers minnesfond    

Hemsida: www.jenninger.se

E-post:     mansstiftelse@gmail.com

Swish:      1232367266                                                

Nominera nästa stipendiat!

Föreslå en mottagare till oss på mansstiftelse@gmail.com. Ange namn, adress och telefon och skriv gärna en kort motivering också. Vi behöver veta vem som föreslår, så vi kan ta ev vidare kontakt, men återger aldrig ditt namn offentligt.

Måns på Kalmar Slott.