Redan 2005 bildades Minnesfonden och har varje år premierat goda krafter som verkar för att skolan ska vara en trygg plats. Den 14 augusti 2022 grundades Insamlingsstiftelsen Måns Jenningers minnesfond, godkänd av Länsstyrelsen och Skatteverket, och antogs dess stadgar. Enligt 2 § i stadgarna skall insamlingsstiftelsen premiera ”någon eller några som i handling har visat att alla i skolan har rätt till trygghet och gemenskap”. Minst en gång varje år, på Måns dödsdag den 25 april, ska fonden tilldela minst en mottagare ett diplom samt den summa pengar styrelsen beslutar om.

Donera till Insamlingsstiftelsen Måns Jenningers Minnesfond:

Bankgiro: 105-5953

Swish: 1232367266

Styrelsen 2022-2024

Styrelsen utgörs av Claes Jenninger (ordförande) samt Ulrika Devinger, Sirkka Persson. Sekreterarposten är för närvarande vakant.

Claes Jenninger. Måns pappa.
Lärare, föreläsare, författare
Ulrika Devinger, förvaltare,
kassör, författare
Sirkka Persson, Educo skolutveckling,
rektor, författare, föreläsare
Revisor är Anna Hedin Göran, Kungälvs redovisningsbyrå

Kontakta oss!

Du kan kontakta Insamlingsstiftelsen Måns Jenningers minnesfond genom att mejla till:

mansstiftelse@gmail.com

Du får först ett automatsvar att ditt mail kommit fram. Sen tar vi kontakt.

Välkommen också till minnesfondens Facebooksida som du hittar här: https://www.facebook.com/groups/132741930820296

Här pågår dagligen ett brett samtal, diskussion och information om vad vi kan göra för barns och ungas psykiska hälsa. Många inlägg om hur vi i praktiken kan förändra skolan så att den spelar den centrala roll som den kan spela för trygghet och gemenskap.

Information om varumärke

Insamlingsstiftelsen är varumärkesskyddad. Styrelsens skriftliga godkännande krävs för insamlingar i insamlingsstiftelsens namn och skall granskas av stiftelsens revisor. Man får gärna citera texter från hemsidan, men med källhänvisning.

Varumärket har Måns själv gjort som sin signatur på en oljemålning han gjorde i skolan.

Övriga uppgifter

Insamlingsstiftelsen Måns Jenningers minnesfond är registrerad hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län och har organisationsnummer 802482-1806.