Vart fjärde år undersöks i 45 länder hur våra ungdomar mår. I Sverige av Folkhälsomyndigheten. Med andra ord en jätteundersökning som ger anledning till jämförelser och reflektion. Här är 2022 års undersökning med kommentarer:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/skolbarns-halsovanor/