Vad är mobbning?

”Mobbning uppkommer alltså på grund av att någon eller några behöver få utlopp för sin aggressivitet. Denne eller dessa väljer då ut en lämplig person vars integritet och sociala status så pass enkelt och tydligt ifrågasätts av de övriga i gruppen, att mobbaren kan känna sig trygg i förvissningen om att hans angrepp kommer att lyckas. – – – Den som mobbar handlar kriminellt”. Ur ”Mobbad? Det har vi inte märkt!” av Eva Larsson

”Särskilt skall den som verkar inom skolan – – – aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden.” Skollagen §2

Om man i stället för det slitna ordet ”mobbning” sätter de korrekta brottsrubrikerna på handlingarna kan det underlätta för skolans personal att förstå vilka olika brott de kan bli vittne till:

Mobbning kan vara… (DN 09-12-16)

…misshandel
Om man medvetet slår eller sparkar på någon eller skadar någon på annat sätt gör man sig skyldig till misshandel. Straffet beror på hur allvarligt man skadat den andra personen. För misshandel kan man dömas till böter eller till fängelse i högst två år. Om brottet anses grovt kan man dömas till fängelse i upp till tio år.

…olaga hot
Ett olaga hot är om någon hotar att begå ett brott mot en annan person. Det kan till exempel vara när en elev säger åt en annan elev att ”om inte du skriver klart min uppsats, så kommer jag att spöa dig”. Straffet för olaga hot är böter eller fängelse i högst ett år. Om brottet anses grovt kan man dömas till fängelse i upp till fyra år.

…ofredande
Ett ofredande kan vara att man knuffar en annan person, lägger krokben, hindrar någon att
komma fram, spottar på någon eller på annat sätt berör honom eller henne på ett sätt som är obehagligt. Men det kan också vara exempelvis telefon- eller brevterror. Straffet för ofredande är böter eller fängelse i högst ett år.

…sexuellt ofredande
Sexuellt ofredande innebär till exempel att någon berör en person, som är under 15 år, på ett sexuellt sätt. Att ta på någons bröst eller stjärt kan vara exempel på sexuellt ofredande. För det kan man dömas till böter eller fängelse i högst två år. Är personen som utsätts för handlingarna över 15 år blir brottet i stället ofredande.

…förtal
Förtal är om man talar illa om någon inför andra. Att exempelvis säga till andra att någon är en hora kan vara förtal. För det kan man dömas till böter. Om brottet anses grovt kan man dömas till fängelse i högst två år.

…förolämpning
En förolämpning kan vara att man säger något elakt direkt till en person för att såra honom eller henne. För det kan man dömas till böter. Är brottet grovt kan man dömas till fängelse i högst sex månader.

…hets mot folkgrupp
Om en person offentligt (öppet, inför andra människor) talar illa om andra personer på grund av deras hudfärg, ras eller religion, gör han eller hon sig skyldig till hets mot folkgrupp. Straffet för hets mot folkgrupp är fängelse i högst två år.

Ulrika By

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.