”—Under läsåret 2002/2003 genomförde skolan 43 elevsamtal i fyra ärenden, varav M förekom i 32. Av anteckningar från samtalen med ett femtontal elever under perioden från den 6 december 2002 till den 20 maj 2003 framgår bl a att M blev utsatt för såväl fysiska, verbala som psykosociala kränkningar av ett antal elever—

—Klasslärare, specialpedagog eller rektor har inte bedömt det vara aktuellt att ta upp M på någon elevvårdskonferens eller att han var i behov av åtgärdsprogram.—”