Anmälan mot Almekärrsskolan och Torpskolan i Lerums kommun.

Vår son Måns, 13 år gammal, tog sitt liv på kvällen den 25 april i år. Han gick då i åk 7 på Torpskolan i Lerum. Hösten 1999 började han i åk 2 på Almekärrskolan i samma kommun. Under de åren har han varit utsatt för utfrysning, glåpord, mobbing och även misshandel. Vi föräldrar har fortlöpande begärt hjälp av skolorna för att han skulle få en trygg skolgång med gemenskap i stället för utanförskap, men upplever inte att hans svårigheter tagits på allvar av skolan.
Under de fyra åren på Almekärrsskolan tillbakavisades vår begäran om hjälp med att han själv med sitt vetgiriga, öppna och spontana sätt var provocerande för kamraterna. När han försvarat sig klandrades han för att ha slagit tillbaka. Först i åk 5 togs problemen i klassen upp i mobbningsteamet, men då inte primärt för att lösa Måns ensamhet och otrygghet.

Inför övergången till åk 6 på Torpskolan överlämnades en varning för riskerna att Måns lätt kunde bli utsatt. Här blommade mobbingen ut med full kraft. Han klagade ofta över bristen på arbetsro, ständiga trakasserier och glåpord, knuffar och slag av både enstaka elever och grupper. Misshandel, trasiga kläder, jagad i korridoren, avslitna hårtestar, bitmärken, blåmärken och förstörd mobiltelefon förekom. Allt sådant fick vi reda på endast av Måns själv. Vi kontaktade och besökte skolan och bad om hjälp. Av rektorn garanterades vi att åtgärder skulle lösa hans utsatthet.

När inget avgörande hände tog vi själva upp Måns situation på ett föräldramöte på våren 2004. Övriga föräldrar blev bestörta och krävde att skolan omedelbart skulle informera dem om sådana händelser. Vi själva fick av rektor veta att det vi gjort var synnerligen olämpligt. Måns själv tackade oss. När föräldrar fått vetskap om förhållandena kring Måns blev hans situation på skolan något bättre under resten av terminen.

Innevarande år på Torpskolan har varit betydligt tryggare för Måns, och avgörande har varit att han för första gången gått i en klass där han varit accepterad av lärare och kamrater. Samma mobbare som tidigare har fortsatt attackera honom, men hans klasskamrater har skyddat honom. Med så stark kvarvarande sårbarhet och andra störningar har det tyvärr inte räckt för att hålla hans livslust uppe. Hemma har han blivit allt mer sluten.

Vi har under de två senaste åren inte en enda gång blivit kontaktade av Torpskolan med oro för Måns situation.

Vi vill här citera direkt ur Torpskolans antimobbingsplan, som gällde tom 05 05 31:
Direkta åtgärder vid mobbning:

  • Samtal med offret, vars föräldrar sedan informeras.
  • Samtal med mobbare, en i taget. Samtalen följer en väl utarbetad samtalsmodell.
  • Information till lärarna i arbetslaget.

Uppföljning:

  • Efter en vecka görs ytterligare samtal med mobbarna, vars föräldrar sedan informeras.
  • Extra ögon på gruppen och de inblandade en tid framöver.
  • Om mobbningen inte upphör meddelar gruppledaren mobbarens föräldrar och kallar till möte tillsammans med kurator och rektor.
  • Offrets föräldrar hålls underrättade
  • Om berörda inte kan komma tillrätta med problemen görs en polisanmälan.

Lerum 05 06 07

Anne-Marie Jenninger-Axelsdotter Claes Jenninger