Måns börjar i 7:an i augusti 2004. Under sommaren försökte vi byta skola för Måns utan att lyckas. Måns gjorde ett strategiskt val till en klass med mest flickor, sk ”kulturspår”. Det blev en fantastisk, varm och sammanhållen grupp som också skyddade Måns. Efter några månader meddelade rektor, på order från förvaltningen, att klasserna skull omorganiseras. Efter våldsamma protester från elever och föräldrar tvingades rektor backa.

Måns förändrades mycket. För första gången dök det upp regelbundna vänner hemma, vänner som kom för Måns skull. Han fick nya relationer, i klassen och via MSN och Lunarstorm. Han utvecklade sin musik enormt, började spela elbas och gitarr och började söka en egen identitet.

Det vi såg hemma var äntligen en vanlig tonåring. Vi noterade humörsvängningar, en viss rastlöshet och sämre skolresultat. Om skolan sa han ingenting. Det är först efteråt vi fått veta att mobbarna fortsatte plåga honom, att nya öknamn och hånet fortsatte, att han försåg mobbarna med godis och tillbringade rasterna mest ensam i ett hörn med en gitarr.

Det vi fått veta om den här tiden kommer framför allt från kamrater som berättat. Men det finns noteringar även från skolan (till Skolverket):

  • Svart text Torpskolan
  • Brun text föräldrarna

Larm från förälder
Mail från förälder 25/10 -04 där Måns namn nämns skickades till rektor I. I tar genast kontakt med mobbningsteamet. Lärare D tar kontakt med klassläraren som får i uppdrag att tala med (elev).

En elev i en för oss okänd familj slår alltså larm hemma om att Måns är svårt mobbad: ”Det är alarmerande — Varenda djävel på hela skolan vet vem det handlar om, säger min dotter” (ur förälderns mail till rektor). Föräldern larmar omedelbart rektor som bollar frågan vidare. En lärare ”talar” till slut med en av mobbarna. Vi föräldrar får inte veta någonting!

Hur mobbarna reagerat på att någon ”tjallat” vågar man knappt tänka på. ”Vi i hans klass var livrädda för mobbarna, det är fortfarande folk som är rädda för dem—” skriver en av Måns klasskamrater i år.

— Det var inte bara elev L utan även andra elever som orsakade denna oro. Mobbningsteamet kopplades in då L:s namn nämndes vid vissa konflikter inte bara runt Måns utan även med andra elever.—

Skolan känner alltså till fler ”konflikter” kring mobbarligan, även runt Måns. Menar man glåporden till Måns i korridorerna? Är det hur han ”bötades” på godis och chips? Är det mobbningen på Internet? Är det om hur de spärrade trappor och korridorer och hotade Måns och andra?

Mobbingmöte
Lärare D redogör för sitt samtal 27/1 -05
På profilpasset 26/1 -05 var (elev L) (namn) (namn) elaka mot flera i klassen bland annat flickor. (namn), (namn), (namn), Måns framför allt utsatta.
De stått bakom scenen och kommenterat.
Elev L tog inte till sig samtalet utan eldade i stället upp sig.

Lärare D förhandlade då om att L lägger av och om Måns slutar trumma på bordet lägger ni av då?

De tyckte Måns var så tyken i 6an att de tänkte inte sluta.

Medling: Lärare D hämtade då Måns som var med på samtalet med L och (namn). Måns berättade att han blev ledsen då de sa taskiga saker och L och (namn) kommenterade trummandet som de tyckte var tyket. Situationen skulle därefter vara uppklarad.

Lärare D har talat med Måns vid ett flertal tillfällen efter detta som uppföljning. Måns har sagt att det är bra, det har aldrig varit så bra i skolan som nu, han bryr sig inte om de andra.

Återigen, varför kontaktas inte föräldrar om upprepad mobbning? Varför polisanmäls inte mobbning som fortsätter, som skolans mobbningsplan säger?

Profilpasset kallas de lektioner då två klasser tillsammans satte upp en barnteaterföreställning. Av mobbarna går en i Måns klass, de övriga i parallellklassen. De kördes så småningom ut från repetitionerna sedan de hånat och kastat äpplen på dem som försökte repetera.

När mobbargänget på profilpasset förklarar att de inte tänker sluta mobba Måns, trots att Måns åläggs att återigen ändra sitt beteende, har man då ”klarat upp situationen”? Vad är det för tokerier att ”medla” mellan tre väletablerade mobbare, som sedan länge spridit rädsla och oro omkring sig i flera klasser, och Måns, som för länge sedan gett upp hoppet att någon ska komma till hans räddning? Andra elever vet och kan berätta om vilka repressalier han utsattes för efter den ”medlingen”.

Tre månader senare är Måns död.

Vi citerar direkt ur Torpskolans antimobbingsplan:

Direkta åtgärder vid mobbning:

  • Samtal med offret, vars föräldrar sedan informeras.
  • Samtal med mobbare, en i taget. Samtalen följer en väl utarbetad samtalsmodell.
  • Information till lärarna i arbetslaget.

Uppföljning:

Efter en vecka görs ytterligare samtal med mobbarna, vars föräldrar sedan informeras.

Extra ögon på gruppen och de inblandade en tid framöver.

Om mobbningen inte upphör meddelar gruppledaren mobbarens föräldrar och kallar till möte tillsammans med kurator och rektor. Offrets föräldrar hålls underrättade.

Om berörda inte kan komma tillrätta med problemen görs en polisanmälan.