Vi, Måns föräldrar, anmälde skolorna till Skolverket i juni 2005. I början av augusti kunde vi läsa vad Lerums kommun svarat Skolverket på vår anmälan.

  • Svart text – ur Almekärrsskolans och Lerums dokument.
  • Röd text – vår text.

Det var först då, tre månader efter Måns död, som vi fick veta hur Måns egentligen haft det på Almekärrsskolan och Torpskolan. Man hade noterat och antecknat, men inte berättat för oss.

Här nedan publicerar vi för kännedom utdrag ur Almekärrsskolans noteringar om Måns. Dessa är offentliga handlingar. Utbildningsförvaltningen i Lerum påstår vid förfrågan, t o m från kommunens egna rektorer, att de är sekretessbelagda.

Från Måns första tre år på Almekärrsskolan saknas dokument i svaret till Skolverket. ”Klassläraren har ingen dokumentation kvar förutom Nationella prov.” därför att publicera vår berättelse om de åren, där Måns utanförskap etablerades, här på Måns minnessida senare.

Några uppgifter om de åren finns dock med i Almekärrsskolans svar till Skolverket. Öknamnen, till i augusti 2005 okända för oss föräldrar, är utskrivna i Almekärrsskolans anteckningar men utelämnas här av respekt för Måns.

– År 3 eller 4. (namn) bjuder till födelsedagsfest. — ej två pojkar bjudna varav en var Måns.

– Måns sitter bredvid (namn). Måns flyttar sin bänk, (namn)flyttar efter.

– År 5 kallad av en del klasskamrater (öknamn).

– 010305 tar kamratstödjaren i klassen upp att Måns och (namn) har bråkat, där båda är delaktiga. Konflikten löses i klassen.

– 030221. Via enkätsvar framkom att Måns blev retad.

– Tog upp detta med hela klassen. Måns sa att han inte ville bli kallad (öknamn) och att alla skulle sluta. Efter det upphörde det enligt barnen. (kan innan år 5 ha blivit kallad (öknamn) i klassen utan klasslärarens eller arbetslagets vetskap – svar finns att söka hos klasskamraterna)

– 010305 samtal med klassläraren. Hon tar upp det i klassen och reder ut.

– 021206 samtal med berörda parter. Föräldrarna kontaktas omedelbart av klassläraren. (anm. Dock inte Måns föräldrar.) Upprepade kontakter med eleverna (namn) (namn) (namn) några pojkar i hans klass retar också Måns.—

– 030131 berättar Måns att det är fler som börjat kalla honom för (öknamn). Mobbningteamet följer upp detta med allvarliga samtal vilket leder till att dessa elever lovar att sluta retas. Därefter samtal med föräldrar. (anm. Dock inte Måns föräldrar.)

– 030222 Efter mobbningenkäten— blir det tydligt att flera pojkar — utsätter Måns för tråkningar. De kallar honom för (öknamn). Samtal med eleverna och kontakt tas med hemmen. (anm. Dock inte Måns föräldrar.)

– 030516 (lärare) rapporterar att det varit oroligt kring Måns igen. (namn) i klassen är väldigt retsam. (namn) är speciellt orolig nu och mår dåligt. (Hur mådde Måns då? Ingen som funderade på det?)

2002/2003. Under detta år hade mobbingteamet på skolan 43 samtal med elever i 4 ärenden. Måns förekommer i 32 av dessa samtal inkl uppföljningssamtal där 14 pojkar figurerar. (anm. utan att informera Måns föräldrar!)

Ur Almekärrsskolans dokument:

02 02 05 Notering saknas om vem som talar med Måns.

—Då säger (namn) att han ska döda honom. Måns försökte prata med (namn) men bråket fortsätter. Båda kastar (snö), Måns blir mulad. Mössor och mulningar fortsätter. Måns blir jagad.

Måns glasögon blir helt trasiga av att S pressar ihop dem. S erkänner att han gjort men ångrar sig inte.

Det har varit lite bråk mellan dem förut men de har också varit vänner. Kompisarna tycker att S är svår eftersom han blir så arg.

(namn) slog Måns på stelkrampssprutan för att Måns inte ville lyssna på struntprat om (namn). Han säger (öknamn). Dumma ord (öknamn, öknamn) ord som har med utseendet att göra.

4:orna säger Måns med konstig röst.

3/12 -02 Notering saknas om vem som talar med Måns.

– Vad gör du då?

– Hur är det nu?

– Jag har försökt men han har puffat på mig. (namn)

– Försöker att inte bry mig det och att gå därifrån. Då har det blivit bättre.

– Något annat?

– (namn) (namn) (namn) (namn) retade mig när jag gick ut i lussetåget. Det var kul.

– Tycker du det?

– Ja. I början är det kul kanske men inte i längden.

– Vi vill hjälpa dig. Han ska inte sitta vid dig i bamba.—

10/1 -03 Träffar i mobbingteamet Namn på deltagare saknas

Lämna förslag på vad man kan göra i en klass för att komma åt att man retar Måns med tråkig röst. Är detta på skoj?

Januari -03 Måns 5A Datum och namn saknas på kopian.

-Hur är det nu?
-Nej han (namn) kommer och sätter sig där jag sätter mig. Men nu har det blivit bättre. Jag vill sitta hos min kompis (namn).

-Hur är rasterna?

-Ganska bra. Han säger att han vill mörda mig. Men mina kompisar hjälper mig. Han säger mitt namn konstigt fortfarande. Nu säger han bara saker till mig 1 gång om dagen mot 3-4 förut.

-(namn) (namn) i 4A säger (öknamn).

-(namn) (namn) (namn) (öknamn) också.

-(namn) har slutat. Vi jobbar ihop i temat.

-(namn) (namn) och (namn) i 4B säger också (öknamn) och knuffas och stöddiga.

21/2 2003
3A (namn) (namn) (namn) (namn) Säger fortfarande ord.
4A (namn) (namn) har börjat igen. Likaså (namn) (namn) (namn) (namn)
4B (namn) (namn) (namn) (namn). Alla dessa barn mobbar Måns.

28/3 (lärare) (lärare) ringer hem till föräldrarna. (anm. Dock inte Måns föräldrar.)

21/3 -03 Träffar i mobbingteamet
Måns är väldigt lillgammal. Han försvarar sig alltid och snabbt. Ska vi uppmana honom att låta bli att svara (namn)?
Många retar sig på hans beteende. Han har ofta en egen uppfattning.

(namn) var väldigt ful i munnen när han pratade om Måns. –Han heter (öknamn). Samtal med (namn), (namn) på måndag.

Vi har haft uppföljningssamtal med alla och de är nöjda. Det tycks som om Måns har det bra. Han väljer mycket att spela gogos med 3:orna.

20/5 Måns (namn på lärare)
(namn) retas med (öknamn) (öknamn) (öknamn) nästan varje dag. (namn) säger –Ett ord till och jag klipper till dig. Han slog med gaffel. (namn) gör ungefär lika mycket.
Måns försöker gå iväg, då följer de efter.

4B Måns bad dem flytta på sig men det gjorde de inte— Då retades (namn) (namn). Måns började jaga (namn) (namn).

Måns säger att när han blir arg kan han springa och knuffa till den som står i vägen — Ska försöka att säga: Förlåt det är inte dig jag är arg på—

”Mobbningteamet har kontaktat Måns föräldrar men oftast har det gått via klassläraren. Klassläraren är mycket noga med att kontakta alla föräldrar om något händer, både om bra och mindre bra händelser.” påstår Almekärrsskolan i sitt svar till Skolverket.

Detta är en ohygglig lögn. Ingen från ”mobbingteamet” (vilka personer är det?) har någonsin kontaktat Måns föräldrar. Möjligen var det klassläraren som ringde hem och berättade om den gången när S stampat sönder Måns glasögon. På utvecklingssamtalen nämndes aldrig någon mobbning, endast att Måns måste ändra sitt sätt och att han gjorde fel när han försvarade sig. I övrigt har vi inte kontaktas av Almekärrsskolan om något av allt detta vansinne en enda gång!

”Varannan vecka är det elevvårdskonferens med rektor och spec.pedagog. Till den kan man anmäla om man har någon elev eller klass som man vill diskutera”. Ur Almekärrsskkolans handlingsplan för barn med särskilda behov. Måns gick på skolan i fyra år.

Barn- och ungdomsförvaltningen i Lerum (förvaltningscheferna Elisabeth Westin och Torbjörn Eliasson) skriver till Skolverket 05 07 08:

”Klasslärare, specialpedagog eller rektor har inte bedömt Måns vara aktuell för att tas upp på en elevvårdskonferens eller att vara i behov av åtgärdsprogram. Klassläraren har haft kontakt med föräldrarna så fort det varit något. Föräldrarna har inte ringt till henne och visat någon oro. Slutsats: Utifrån den kunskap som fanns kring Måns vid den tidpunkt han gick på Almekärrsskolan upplever vi att skolan haft tillräcklig kontakt och samverkan med hemmet.”

Om vi föräldrar underrättats om en bråkdel av det inferno för vår pojke som beskrivs här, hade vi självklart gått vidare, till att börja med till rektor, för att få slut på detta, eller genast tagit honom från denna fullkomligt destruktiva miljö på Almekärrsskolan.