Till Skolverket
Att. Per-Olof Artberg
Några kompletteringar angående sekretess till
Synpunkter på Lerums kommuns yttrande angående vår anmälan om kränkande behandling av vår son Måns Jenninger i Almekärrsskolan och Torpskolan.
Dnr 51-2205:1827

Ang uppgifter om Måns bror (namn)
När vi hade en telefonkontakt i förra veckan hade vi föräldrar inte observerat de noteringar som finns i kommunens material om Måns bror (namn) Dessa finns på sista sidan i Almekärrsskolans yttrande samt på sista sidan i Almekärrsskolans dokument i form av ett åtgärdsprogram för (namn). Det måste vara ett grovt övertramp av Almekärrsskolan och Lerums kommun att ta med detta i utredningen. Naturligtvis vill vi inte att dessa uppgifter ska offentliggöras!