Det är aldrig farligt att ställa frågan om en person funderar på att ta sitt liv. Det är tvärtom farligt att inte ställa frågan. – – –

– – – Däremot måste den som frågar finnas kvar och orka ta emot svaret.

Ur GP 05 12 06. citat av Britta Dalin-Åkerman, professor, psykolog och konsult vid nationellt centrum för sucidforskning vid Karolinska Institutet

Varje år tar ca 1500 svenskar tar sitt liv. Tre gånger så många dödsoffer som i trafiken. Två Estonia om året. Suicid är den vanligaste dödsorsaken för ungdomar mellan 15 och 24 år. Det är en ökande trend.

Det finns hjälp att få. Om man bara får veta när en ung människa mår riktigt dåligt.