En ungdomsdepression liknar mycket ett vanligt tonårsbeteende. Det gör den svår att upptäcka. Det är också viktigt att man som vuxen inte överdriver sin oro. En väl uppbyggd vaksamhet och ömsesidigt engagemang från de vuxna kring de unga blir därför ännu viktigare, särskilt om det finns tidigare problem med i bilden.

Enligt Griffin/Felsenthal ”Ett rop på hjälp” (1985) kan följande signaler vara tecken på en ungdomsdepression. Om man oroas av flera sådana symptom bör man söka professionell hjälp. De tre sista kräver ett omedelbart ingripande.

 1. Anmärkningsvärt yttre beteende, aggressiv, fientlig hållning
 2. Användning av alkohol och/eller andra droger
 3. Plötsligt passivt beteende
 4. Ändrade matvanor/ viktökning eller viktminskning
 5. Ändrade sovvanor, att man sover mer eller mindre än vanligt
 6. Uttryck för rädsla att bli övergiven
 7. Personlighetsförändringar
 8. Häftiga lynneskast
 9. Överdriven impulsivitet
 10. Sämre studieresultat, skolk
 11. Koncentrationssvårigheter
 12. Förlust av eller brist på vänner
 13. Förlust av en viktig person eller sak i barnets liv
 14. Känsla av hopplöshet
 15. Fixering vid tankar på döden, uttryck för dödslängtan
 16. Tecken på att man vill skriva sitt testamente