Någon blir kvar när en människa tar sitt liv Solveig Böhle 1990 efterlevande berättar om sorg, skuldkänslor och saknad

Efter stormen: när någon i ens närhet tar sitt liv G Lloyd Carr 1991 om upplevelsen av sorg och saknad efter suicid

Våga leva vidare efter en svår förlust Melba Colgrave 1998 Vill ge tröst och stöd när livet känns svårt

Små barns sorg Atle Dyregrov 1999 om sorgereaktioner i olika åldrar

Barns sorg Atle Dyregrov & Elin Hordvik 2000 Ger råd till familj och vänner som drabbats

När en älskad dör Per Ericson 1986 samtal med anhöriga

Det går att leva vidare Margit Ferm 2002 NASP En rapport om sorg när någon som står nära tagit sitt liv

Aldrig i livet. När någon i familjen tagit sitt liv. Ungdomar berättar. Göran Gyllenswärd 1997 Rädda Barnens centrum för ungdomar. Om tonåringar som mist en anhörig genom suicid

När döden drabbar oss Antologi Red Kari Ronge 1988 om sorg och smärta och hur livet måste gå vidare

För levande och döda Gösta Karf 1999 Cordia. Om att bearbeta sorg. Författaren skriver om hur det känns att förlora ett barn, sorg ,skuld, omgivningens reaktioner.

Gråta har sin tid Gösta Josefsson

Anteckningar under dagar av sorg CS Lewis, Libris förlag Malmö 1979. Originalets titel ” A
> Grief Observed”. Religiöst-kristet anslag. Djupt personlig. Läsvärd.

SPES’ litteraturlista om sorg och suicid: http://www.spes.se

Närmare ljuset Melville Morse NoK 1991, övers Göran Grip Om barns nära-dödenupplevelser

Förvandlad av ljuset Melville Morse NoK 1991, övers Göran Grip Om barns och vuxnas nära-dödenupplevelser