Vart kan jag vända mig om jag blir kränkt eller mobbad?

  1. Det är inte dig det är fel på!Man måste få hjälp! Berätta för någon vuxen! Ingen klarar detta ensam. Och du har helt och hållet lagen på din sida. Skolan är skyldig att stoppa kränkningar och mobbning.
  2. Rektorn har särskilt ansvar för att motverka alla former av kränkande behandling. Kräv att rektor stoppar kränkningarna mot dig! Det är inte du som ska behandlas. Det är de personer som kränker dig, som ska sluta med det. Du ska inte ändra på dig.
  3. Skolstyrelsen (kommunen), ansvarar för att rektorn sköter sitt uppdrag. Vänd dig dit om inte rektorn klarar av sitt jobb.
  4. Barn- och Elevombudet på Statens Skolinspektion: http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/. Där startar man en utredning om hur du behandlats. Om inte skolan stoppat kränkningarna kan skolan dömas till skadestånd till dig.

NASP-vad forskarna säger om hur man kan hindra självmord bland unga: http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=31504&a=88542&l=sv

Det finns också organisationer och sajter att vända sig till:

1177, dygnet runt
BRIS hjälptelefon för unga 116 111, dygnet runt BRIS för vuxna över 18 år 0771 -505050, kl 9-12
Kyrkans jourtjänst 112
Självmordslinjen (mind.se) 90101 dygnet runt
Mind föräldralinje 020-85 20 00, kl 10-15, torsd 19-21

Vart kan jag vända mig för att få veta mer om suicid(självmord)?

NASP Centrum för suicidforskning, Stockholm  www.ki.se/suicid
 WNS  Västvenska nätverket f suicidprevention  www.suicidprev.com