Det finns mycket att läsa om kränkande behandling och mobbning. Här finns en lista på litteratur som ger kunskap. Listan kompletteras vartefter. Använd gärna gästboken för tips om bra (eller mindre bra!) litteratur.

Mobbningens tre ansikten Barbara Coloroso Richters förlag 2003
En kuslig och oersättlig bok för föräldrar, pedagoger, ja alla vuxna. Beskriver mobbningsfall och mekanismerna bakom mobbaren, den utsatte, och de vuxna kring barnen.

Vad fungerar? Skolverkets sammanställning av utredningen av metoder mot mobbning 2009-2011. www.skolverket.se/forskning

Inneslutning och uteslutning-barns relationsarbete i skolan Marie Wrethander Bliding, Studentlitteratur 2007

På tal om mobbning – och det som görs Skolverket 2009

Mobbad? Det har jag inte märkt! Eva Larsson Liber 2000

Mobbning bland barn &ungdomar Dan Olweus Rädda Barnen. 1999
Professor i psykologi som ägnat mer än 20 års forskning åt mobbning. Boken ger med få ord mycket svar på frågor om vilka barn som utsätts, vilka mobbar och var och för vilka som riskerna är störst.

Skolan – en arena för mobbning Eriksson, Lindberg, Flygare, Daneback Skolverker 2002, Fritzes förlag.

Mobbning – en fråga om makt? Gunilla O Björk. Studentlitteratur 1999

Utstött – en bok om mobbning, Christina Thors (red) Pedagogiska magasinets skriftserie nr 6, Lärarförbundets förlag 2007

Tillsammans – om hur vi förebygger mobbning Rädda Barnen, BRIS, Friends m fl 2003 Ett magasin som vänder sig både till föräldrar och alla som arbetar i skolan. Kan beställas som klassuppsättning från Rädda Barnen.

Pedagogiska magasinet nr 3, 2004. Tema: Utstött.
Lärarförbundets tidskrift för utbildning, forskning och debatt: Beställ som lösnummer genom LF.

Någon till hands när ingen annan lyssnar Rädda Barnen i Lerum 2004
Utvärdering av projektet Lokalt Barnombud i Lerum 2002-2003

Rädda klassen från ensamma vargar Johanna Nilsson Rädda barnen.
Om mobbning

Mobbning kan stoppas Helle Höijby Utbildningsradions förlag

De ovanliga, människor som går mot strömmen Åke Mokvist, Byggförlaget Kultur 2002

Förlåt Elina Sofia Nordin, Eriksson & Lindgren
Sofia Nordin har skrivit en stark bok om mobbning, om komplicerade hackordningar, om vänskap och svek, bland en grupp barn på gränsen till tonåren. Boken riktar sig till 12-16-åringar men är såklart oerhört viktig även för vuxna att läsa.