Mobbning rektorns ansvar GP 091103

Mobbning rektorns ansvar. Ledare i GöteborgsPosten 3 november 2009

Mobbning rektorns ansvar

Om arbetet mot mobbning inte fungerar måste skolledningen ta konsekvenserna och lämna sina tjänster.

Alla människor har behov av att ingå i ett sammanhang. Vi vill ha vänner, känna oss bekräftade och vara lyckliga. Det gäller så väl barn som vuxna. Något av det värsta de flesta föräldrar skulle kunna tänka sig är därför om deras barn skulle bli mobbade. Det är inte konstigt. Mobbning och utfrysning kan om det vill sig illa, sätta spår i människan långt efter att det inträffat. För en del, vilka aldrig riktigt finner kraften att resa sig och gå vidare, kan mobbning i skolåldern påverka hela livet i negativ riktning. För andra tappar livet helt och hållet sin mening. Få har väl till exempel glömt 13-årige Måns Jenninger från Lerum. Han tog sitt liv våren 2005, efter att en längre tid ha utsatts för svår mobbning.

Effekterna av utsätta en annan människa för kränkande behandling kan i dag inte ha undgått någon. Med det som utgångspunkt skulle man kunna tro att det allra mest självklara för alla mammor och pappor att lära sina barn, är skillnaden mellan rätt och fel och hur viktigt det är att visa respekt och empati för andra. Men så är det alltså inte. Fortfarande mobbas barn runt om i Sverige varje dag. Det är naturligtvis helt oacceptabelt.

Mycket av mobbningen sker i skolan. Skolan har därför ett alldeles särskilt ansvar för att arbeta med de här frågorna. Sedan 2006 står det inskrivet i diskrimineringslagen att ”skolhuvudmännen skall vidta ett aktivt förebyggande arbete mot mobbning, upprätta likabehandlingsplaner samt utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling”. Lagstiftningen slår också fast att den som blvit mobbad och upplever att skolan inte tagit sitt ansvar och stoppat kränkningarna kan väcka talan mot skolhuvudmannen och kräva skadestånd. Det är bland annat vad som skett i fallet med den elvaåring från Uddevalla som nyligen tilldömdes 200 000 kronor i skadestånd av Uddevalla kommun efter att hon tvingats flytta på grund av att skolan inte lyckats få stopp på mobbningen.

Frågan är dock om det egentligen är rätt att en person skall kunna få så mycket av skattebetalarnas pengar i skadestånd. Det är ju inte kommunen som mobbat. Påverkar det verkligen de ansvariga nämnvärt att kommunen straffas? Om det är någon som borde få ta konsekvenserna av det som inträffat så är det ju faktiskt ledningen på den enskilda skolan.

De som till syvende och sist är ansvarig för att arbetet mot mobbing fungerar på varje enskild skola är rektorn och skolledningen. De är skyldiga att kontinuerligt arbeta med de här frågorna samt att ha en plan för hur mobbning och kränkningar skall tas om hand i ”skarpt läge”. Här måste många skolor bli bättre. Det handlar om att ta vuxenansvar och kunna visa att man inte accepterar att elever uppför sig illa mot andra.

Bra lärare som intresserar sig för sina elever märker ganska fort när något inte står rätt till. Då gäller det att direkt fånga upp de som mobbar. I första hand för att prata med dem och deras föräldrar. Men fortsätter mobbningen måste rektorn våga fatta beslut om att splittra elevgrupper och flytta mobbare till andra skolor. Även om detta kan upplevas som jobbigt. Klarar man som rektor inte av att fatta den typen av tuffa beslut får man kanske se sig om efter ett annat jobb.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.