Vad kan skolan göra?

Skolan ser sällan lösningen på ordnings- och beteendeproblem som ett arbetsmiljöproblem som rör hela undervisningsgruppen. I stället gör man varje störning till ett individuellt problem. Man diskuterar konsekvenser och straff för den som stör ordningen. En elev som utsätts för kränkningar och utfrysning skickas till skolpsykolog eller BUP för att få hjälp. Men mycket av bristande studiero beror på psykisk ohälsa och mobbning hos allt fler elever.

Man måste arbeta med hela gruppen för att komma till rätta med problemen! Det finns inte bara en/fler mobbare i gruppen. Det finns inte bara en/fler elever som är utsatta. Samtliga, även den tysta majoriteten, berörs av och påverkar sin arbetsmiljö.

För att förändra arbetsklimatet måste allas röster höras. Det finns ingen elev som vill eller kan prestera bra där hån och förtryck råder. Lyssna på allas röster och förslag till hur de vill förbättra. Ta hjälp av det stöd Elevhälsan på skolan kan bidra med. Ta den tiden för främjande och förebyggande insats som kommer att ge stor hjälp till samtliga inblandade, även lärarna.

Arbetsmiljön på skolan är rektors ansvar. Påpeka det och begär resurser!

Dan Olweus’ fyra nyckelprinciper för att motverka mobbning

Skapa en skolmiljö som kännetecknas av:

 1. Värme, positivt intresse och engagemang från de vuxna.
 2. Tydliga gränser när det gäller oacceptabelt beteende.
 3. Vid överträdelser konsekvent användning av icke-fientliga, icke-fysiska sanktioner (fostran till skillnad från bestraffning).
 4. Auktoritativt (inte auktoritärt) uppträdande från de vuxnas sida gentemot barnen (en ryggradsstruktur till skillnad från en murstruktur).

Litteratur från Rädda Barnen: http://se-web-01.rb.se/Shop/Products/ProductCategory.aspx?menu=1&SectionId=889&FromPager=true&nextIndex=6

Ett effektivt och väl underbyggt antimobbningsprogram bör (enligt forskaren Ken Rigby) innefatta:

 1. Ett bestsämt uttryck för skolans och all personals målsättning — att arbeta mot mobbning och trakasserier i alla former.
 2. Tydligt definiera vad mobbning innebär, med klargörande exempel.
 3. Deklarera alla skolans individers och gruppers — rätt att slippa antastas och förödmjukas av andra.
 4. Klargöra att de som bevittnar en mobbningssituation är skyldiga att försöka hejda mobbningen.
 5. Uppmuntra föräldrar och barn som oroar sig för mobbning att tala med skolans personal om problemen.
 6. Ge en beskrivning av hur skolan avser att behandla mobbningsproblemet.
 7. Ha en plan för att utvärdera programmet efter en kort tid.

Punkterna ovan ur Barbara Coloroso: ”Mobbningens tre ansikten”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.