Minnesstunden 2011

beskurenFörra årets Månsstipendiater Linnea Andersson och Simon Petersson delade ut årets pris i Tingshuset. Berghultsskolans rektor, elever, lärare och föräldrar fick alla var sitt diplom.

http://www.lerumstidning.se/2011/04/prisade-for-arbete-mot-mobbning-2/

Bläddra till sid 12.

Prisade för arbete mot mobbning

NYHETER: 45 000 elever är mobbade. Bästa sättet att minska mobbning är att systematiskt arbeta för allas trivsel och trygghet och låta alla på skolan delta i detta arbete. Det slog undervisningsrådet Annika Hjelm fast när årets Månsstipendium skulle delas ut.

Värdig vinnare var Berghultsskolan, som jobbar precis så. Annika Hjelm var inbjuden för att berätta om den kartläggning av skolornas arbete mot mobbning som Skolverket genomfört under tre år. 9 skolor och 8 antimobbningsprogram studerades. En av skolorna som granskades var Berghultsskolan, som inte har anammat något program utan hittat sin egen modell. En ”modell” som visade sig leda till lägst mobbning. Framgångsfaktorn är skolans motto  ”alla gör”.

Enligt Annika Hjelm är detta det mest avgörande – att inte bara en liten grupp jobbar med frågan, utan att all personal och alla elever, men också föräldrarna involveras i arbetet.

Ett lyckat arbete måste enligt Annika Hjelm vila på tre ben: Främjande arbete, där man tillsammans skapar trivsel, trygghet och gemenskap. Förebyggande arbete, där man kartlägger risker och gör något åt dem. Och åtgärdande insatser, när något händer.

– Enstaka insatser har ingen verkan alls. Det måste vara ett systematiskt arbete som ständigt pågår, påpekade hon.

Som exempel på förebyggande arbete tog hon skolan som med elevernas hjälp kartlagt alla otrygga platser på skolgården och som alltid har två schemalagda rastvakter. En som går runt mellan de otrygga platserna och en som gör olika aktiviteter med barnen.

Detta är också en modell, som fungerar allra bäst på flickor. För det krävs mer för att komma åt mobbning av och med flickor.

– Gemensamma värderingar och tydliga ordningsregler, som eleverna har fått vara med och påverka är också saker som motverkar mobbning, sa Annika Hjelm.

Hon förklarade att kartläggningen visade att lagstiftningen kring kränkning är tillfredsställande. En lagstiftning som skärpts efter att 13-årige Måns Jenninger 2005 tog sitt liv efter en långvarig mobbning.

Det var nu sjätte gången som det delades ut stipendier ur Måns minnesfond på hand dödsdag den 25 april. .

Fjolårets Månsstipendiater fick dela ut pris dels till Berhultskolan, dels till de två gymnasieeleverna Rasmus Packendorf och Patrik Wenander som i mars ordnade en marsch mot rasism och främlingsfientlighet.
Christina Lundin
christina.lundin@lerumstidning.com

Motiveringarna till 2011 års stipendier:

Rektor Maria Johansson: För kunskap, insikt och klokt ledarskap samt ”som i handling visat att alla i skolan i Lerums kommun har rätt att känna trygghet och gemenskap.”

Personalen vid Berghultsskolan:För professionalism, lyhördhet och engagemang samt ”som i handling visat att alla i skolan i Lerums kommun har rätt att känna trygghet och gemenskap.”

Eleverna vid Berghultsskolan: För att ni visar varandra respekt och uppskattning för varandras olikheter samt ”som i handling visat att alla i skolan i Lerums kommun har rätt att känna trygghet och gemenskap.”

Föräldrarna vid Berghultsskolan: för engagemang i egna och andras barn och deras skoldagar samt ”som i handling visat att alla i skolan i Lerums kommun har rätt att känna trygghet och gemenskap.”

Rasmus Packendorff och Patrik Wenander: Som står upp för allas lika värde mot framlingsfientlighet och rasism samt ”som i handling visat att alla i skolan i Lerums kommun har rätt att känna trygghet och gemenskap.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.