Insamlingsstiftelsen är varumärkesskyddad. Styrelsens skriftliga godkännande krävs för insamlingar i minnesfondens namn och skall granskas av stiftelsens revisor. Man får gärna citera texter från hemsidan, men med källhänvisning.

Varumärket har Måns själv gjort som sin signatur på en oljemålning han gjorde i skolan.